Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сти - Намерени са 319 думи от търсенето
стипендия - мн. стипендии, ж. Парична помощ, която се дава на учещ се, за да извърши определена дейност. Студентска стипендия. Конкурс за стип...
текстилец - мн. текстилци, м. Човек, който работи в текстилната промишленост.
чистилище - мн. чистилища, ср. Според християнските вярвания — място, където душите на умрелите се пречистват от греховете си, преди да отидат...
амнистирам - амнистираш.Давам амнистия.
августинец - (по лат. собств. Аugustinus Aurelius)Монах от католическия орден на св. Августин.// Прил. августински.
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
безвластие - мн. безвластия.Отсъствие на държавна или местна власт; анархия.
гимнастика - само ед.1. Съвкупност от упражнения за физическо развитие и укрепване на организма.2. Спец. Спортна дисциплина, която включва разл...
гостилница - мн. гостилници, ж.Ресторант от по-ниска категория.
дегустирам - дегустираш, несв. и св.; какво. Извършвам дегустация.
дестилатор - мн. дестилатори, (два) дестилатора, м. Спец. 1. Лице, което извършва дестилация. 2. Метален или стъклен апарат, използван за дести...
дестилация - само ед. Спец. Процес на частично превръщане на течност в пара, кондензиране на парата и събиране на течността за пречистване от т...
дестилирам - дестилираш, несв. и се.; какво. Спец. Подлагам вещество на дестилация.
династичен - династична, династично, мн. династични, прил. Който се отнася до династия. Династично управление.
заместител - заместителят, заместителя, мн. заместители, (два) заместителя, м. 1. Вещество, материал, изделие, което може да се употребява вмес...
злочестина - мн. злочестини, ж. Остар. Нещастие, беда; бедствие.
мистицизъм - само ед. 1. Склонност към мистика. 2. Религиозно направление, според което човекът може да общува с божества чрез откровение.
мъстителен - мъстителна, мъстително, мн. мъстителни, прил. Остар. Склонен към мъст; отмъстителен.
мъстителка - мн. мъстителки, ж. Остар. Жена мъстител; отмъстителка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: