Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сти - Намерени са 319 думи от търсенето
оптимистически - оптимистическа, оптимистическо, мн. оптимистически, прил. Оптимистичен.
ориенталистика - само ед. Спец. Съвкупност от научни дисциплини, изследващи Ориента.
криминалистика - само ед. Спец. Правна дисциплина, която изучава методите и средствата за разкриване на криминални престъпления.
характеристика - мн. характеристики, ж. 1. Писмено или устно проявяване на характерните особености на някого или на нещо. Речева характеристика. 2....
християнизирам - християнизираш, несв. и св.; кого/какво. Обръщам в християнска вяра. // същ. християнизиране, ср.
журналистически - журналистическа, журналистическо, мн. журналистически, прил. Който се отнася до журналист и журналистика. Журналистическо проучван...
съвместителство - само ед. Едновременно заемане на две и повече щатни работни места, от които едното е основно. Работя по съвместителство в два унив...
рационалистичен - рационалистична, рационалистично, мн. рационалистични, прил. 1. Който се отнася до рационализъм. 2. Основан на разума; разумен, ра...
социалистически - социалистическа, социалистическо, мн. социалистически, прил. Който се отнася до социализма. Социалистически строй. Социалистическа...
характеристичен - характеристична, характеристично, мн. характеристични, прил. Характерен. Характеристичен подход.
кардиостимулатор - мн. кардиостимулатори, (два) кардиостимулатора, м. Прибор, който се имплантира в организма и стимулира сърцето.
компаративистика - само ед. Спец. Раздел от езикознанието, чийто предмет е сравнително-историческото изучаване на езици. // прил. компаративистичен, ...
капиталистически - капиталистическа, капиталистическо, мн. капиталистически, прил. Който е присъщ на капитализъм или на капиталист. Капиталистическа ...
социолингвистика - само ед. Дял от лингвистиката, който изучава езиковите варианти и норми, обусловени от връзките между език и общество.
научнофантастичен - научнофантастична, научнофантастично, мн. научнофантастични, прил. Който се отнася до научна фантастика. Научнофантастичен разказ.
индивидуалистичен - индивидуалистична, индивидуалистично, мн. индивидуалистични, прил. Който се отнася до индивидуализъм.
рационалистически - рационалистическа, рационалистическо, мн. рационалистически, прил. Рационалистичен.
кирилометодиевистика - само ед. Научно изследване на делото на братята Кирил и Методий, осъществявано от филолози, историци и др. Научна конференция по к...
непротивоконституционствувателствувайте - Не извършвайте действия против конституцията. Най-дългата дума в българския език. Въведена през 1947г. за Димитровската консти...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: