Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сти - Намерени са 319 думи от търсенето
настинка - мн. настинки, ж. Заболяване, причинено от настиване; простуда.
наистина - нареч. В действителност, действително. Тази задача наистина е трудна.
настивам - настиваш, несв. и настина, св. В резултат на простуда се разболявам; простудявам се. Стоях на течение и съм настинал.
настигам - настигаш, несв. и настигна, св.: кого/ какво. Стигам някого, тъй като се движа или работя с по-голяма скорост от него, по-добре. Н...
настигна - настигнеш, мин. св. настигнах, мин. прич. настигнал, св. — вж. настигам.
настилам - настилаш, несв., и настеля, св.; какво. 1. Стеля нещо върху голямо пространство. Настлах пъстри килими из цялата къща. 2. Покривам...
настилка - мн. настилки, ж. 1. Пласт от нещо настлано. 2. Пласт, с който е покрит път, улица. Улична настилка.
неистина - мн. неистини, ж. Това, което не е истина; лъжа, изопачен факт. Наговори ми куп неистини. // прил. неистинен, неистинна, неистинно,...
нестинар - нестинарят, нестинаря, мн. нестинари, м. Човек, който играе бос върху жарава.
нещастие - мн. нещастия, ср. 1. Случка или събитие, което причинява мъка, скръб; злополука, беда. 2. Липса на щастие. • За нещастие. За жалос...
постигна - постигнеш, мин. св. постигнах, мин. прич. постигнал, св. - вж. постигам.
пастирка - мн. пастирки, ж. Жена пастир (в 1 знач.).
пластика - мн. пластики, ж. 1. Само ед. Съвкупност от изкуства, създаващи обемни фигури. 2. Само ед. Изкуство за ритмични, плавни и грациозни...
постигам - постигаш, несв. и постигна, св. 1. Какво. Успявам да направя нещо, което съм искал, към което съм се стремил. Постигам целта си. 2...
постилам - постилаш, несв. и постеля, св.; какво. Разгъвам тъкан, за да покрия някаква повърхност с нея. Постилам леглото. Постилам покривкат...
постилка - мн. постилки, ж. Постелка.
простина - простинеш, мин. св. простинах, мин. прич. простинал, св. — вж. простивам.
свастика - мн. свастики, ж. Кръст със завити под прав ъгъл краища, срещан като символ и орнаментален мотив в древните култури и използван кат...
секстина - мн. секстини, ж. Спец. В литературата — строфа от шест стиха с кръстосана рима.
стиковка - само ед. Осъществяване на връзка; съединяване, стик (в 1 знач.). Стиковка на космически кораби.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: