Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сти - Намерени са 319 думи от търсенето
стискам - стискаш, несв. 1. Какво/кого. Обхващам плътно и държа. Стискам парите в ръка. Стискам ръката му. Дрехите ме стискат. 2. Какво. Оби...
стихвам - стихваш, несв. и стихна, св. Преставам да издавам шум и да действам; притихвам, затихвам, затаявам се, замирам. Вятърът стихна. Бу...
участие - мн. участия, ср. 1. Личен дял в обща дейност, работа, проява. Имам участия в международни конференции. Вземам участие в подготовка...
частица - мн. частици, ж. 1. Малка дребна част от нещо. В окото му попадна частица от счупената чаша. 2. Прен. Малко количество или малка ст...
шестима - числ. Разг. Шест лица, от които поне едно от мъжки пол.
шестица - мн. шестици, ж. 1.Цифрата 6. 2.Най-добрата оценка в българските училища и университети по шестобалната система.
пустиня - мн. пустини, ж. 1. Безлюдно и безводно място със сух климат, с пясъци и с оскъдна растителност на места. Пустинята Гоби. 2. Безлюд...
престиж - само ед. Добро име, авторитет.
стихиен - стихийна, стихийно, мн. стихийни, прил. 1. Който е предизвикан от природна стихия, който не се подчинява на човешката воля. Стихий...
текстил - само ед. Общо наименование на всички изделия от прежда, обикн. тъкани. Вълнен текстил. Копринен текстил. // прил. текстилен, текст...
честитя - честитиш, мин. св. честитих, мин. прич. честитил, несв.; какво, на кого. Поздравявам по случай някакво събитие или постигнат успех...
стилист - мн. стилисти, м. 1. Човек, който има добър стил на писане. 2. Човек, който се занимава със стилистика. 3. Човек, който изработва с...
стипчив - стипчива, стипчиво, мн. стипчиви, прил. Който има вкус на стипца; тръпчив. Стипчива дюля. // същ. стипчивост, стипчивостта, ж.
акростих - мн. акростихове.Стихотворение, в което началните букви от всеки ред съставят дума или фраза.
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
амнистия - мн. амнистии.Законодателен акт за пълно или частично помилване на осъдени лица; опрощаване.
бастисам - бастисаш.- вж. бастисвам.
дестилат - мн. дестилати, (два) дестилата, м. Спец. Течен продукт, получен от кондензация на пара при дестилация.
династия - мн. династии, ж. 1. Монарси от един и същ род, които последователно управляват. 2. Прен. Разг. Представители на няколко поколения ...
достигам - достигаш, несв. и достигна, св. 1. Какво, до какво/до кого. Идвам, стигам до някакво място или до някакво предназначение. Достигна...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: