Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ррсррррр - Намерени са 293 думи от търсенето
гостенка - мн. гостенки, ж.Жена гост.
гостувам - гостуваш, несв.1. На кого, у кого. Пребивавам като гост (в 1 и 2 знач.). Не сме им гостували отдавна. На университета гостува деле...
гъсеница - мн. гъсеници, ж.Червей на пеперуда с власинки по тялото, който се храни с листа и дървесина.
гъсталак - мн. гъсталаци, (два) гъсталака, м.Труднопроходима гъста гора или храсти.
гаструла - (нлат. gastrula, умал. от лат., гр. gaster 'стомах')Биол. Третият, последен стадий от развитието на зародиша, след бласт...
доставка - мн. доставки, ж. 1. Доставяне. Доставката на храна се забави. 2. Доставените стоки, продукти.
десетима - числ. Разг. Десет лица, от които поне едно от мъжки пол.
десетина - числ. Приблизително десет, около десет. В стаята имаше десетина момичета.
десетица - мн. десетици, ж. 1. Съвкупност от десет единици; числото десет. 2. Спец. В математиката — единиците от втория ред на цяло число. /...
дестилат - мн. дестилати, (два) дестилата, м. Спец. Течен продукт, получен от кондензация на пара при дестилация.
дисонанс - мн. дисонанси, (два) дисонанса, м. 1. Спец. В музиката — нехармонично съчетаване на музикални тонове. 2. Спец. В литературата — не...
досаждам - досаждаш, несв. и досадя, св.; на кого. Предизвиквам досада; отегчавам, дотягам. Детето досаждаше на баща си с тези въпроси.
доставям - доставяш, несв. и доставя, св.; какво. 1. Намирам, купувам и осигурявам нещо; снабдявам. Доставям въглища. 2. Прен. Предизвиквам п...
достигам - достигаш, несв. и достигна, св. 1. Какво, до какво/до кого. Идвам, стигам до някакво място или до някакво предназначение. Достигна...
достигна - достигнеш, мин. св. достигнах, мин. прич. достигнал, се. — вж. достигам.
дюстабан - само ед. Разг. Плоско стъпало на човешки крак.
експонат - мн. експонати, (два) експоната, м. Предмет в експозиция (в 1 знач.), музей и др. Музеен експонат. Интересни експонати.
екстракт - мн. екстракти, (два) екстракта, м. Вещество, което се извлича от растителни или животински тъкани; извлек. Ябълков екстракт.
заскъпна - заскъпнеш, мин. св. заскъпнах, мин. прич. заскъпнал, св. - вж. заскъпвам.
заслужен - заслужена, заслужено, мн. заслужени, прил. Който е получен по заслуги.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: