Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ррсррррр - Намерени са 293 думи от търсенето
постижим - постижима, постижимо, мн. постижими, прил. Който може да бъде постигнат. Постижим резултат.
теснотия - само ед. Разг. Тясно пространство, обикн. за живеене. Голяма теснотия.
шесторен - шесторна, шесторно, мн. шесторни, прил. Който се повтаря шест пъти, който е увеличен шест пъти. Шесторно увеличение на цените. // ...
дискусия - мн. дискусии, ж. 1. Обсъждане на спорен или конфликтен въпрос с цел да се реши правилно. 2. Разискване или изказване по научен въп...
институт - мн. институти, (два) института, м. 1. Висше или полувисше учебно заведение. Инженерен институт. Педагогически институт. 2. Учрежде...
пустинен - пустинна, пустинно, мн. пустинни, прил. 1. Който е присъщ на пустиня. Пустинен климат. 2. Прен. Необитаем, безлюден, пуст. Пустине...
тестикул - мн. тестикули, (два) тестикула, м. Всяка една от двете полови жлези у мъжко същество; тестис. Тестикулите са разположени в торбичк...
урсузлук - мн. урсузлуци, (два) урсузлука, м. Разг. 1. Проклетия, злоба, подлост. Пълен е с урсузлук. 2. Постъпка от проклетия, злоба, подлос...
вестибюл - мн. вестибюли, (два) вестибюла.1. Междинно помещение в жилище, апартамент, от което се влиза в околните стаи.2. Широко проходно по...
вестител - вестителят, вестителя, мн. вестители.Човек, който носи и огласява вест; вестоносец.
вестя се - вестиш се, вестих се, вестил се — вж. вестявам се.
дисидент - мн. дисиденти, м. 1. Истор. През средновековието - отстъпник от католицизма. 2. Вероотстъпник; лице, отклонило се от господстващат...
десетник - мн. десетници, м. Истор. Ръководител на войскова, работна или организационна група от десет души.
дисекция - мн. дисекции, ж. Разрязване на тяло с научна или учебна цел.
диспечер - мн. диспечери, м. Лице, което ръководи дейността на други хора или движението на транспортни машини. Диспечер на летище. // прил. ...
ексцесия - мн. ексцесии, ж. 1. Крайна проява, невъздържаност, излишество. 2. Обикн. мн. Нарушение на обществения ред; безредици, изстъпления.
екселенц - само ед. Превъзходителство (в обръщение към посланик, висш държавен служител и др.).
изселник - мн. изселници, м. Човек, който е изселен. В селото бяха дошли изселници от Беломорска Тракия.
кестеняв - кестенява, кестеняво, мн. кестеняви, прил. Който е с цвят на зрял кестен, обикн. за коса. Тя е с кестенява коса.
лесничей - лесничеят, лесничея, мн. лесничей, м. Началник на лесничейство. Ставам лесничей.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: