Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ррсррррр - Намерени са 293 думи от търсенето
съсловие - мн. съсловия, ср. 1. Исторически образувала се обществена група с определени права и задължения. Привилегировани съсловия. В съсло...
съставям - съставяш, несв. и съставя, св. 1. Какво. Образувам някаква цялост; сформирам, съединявам. Съставям изречение. Съставям сборник. 2....
съседски - съседска, съседско, мн. съседски, прил. Който принадлежи на съседите или се отнася до тях. Съседско дете. Съседски отношения.
съсипвам - съсипваш, несв. и съсипя, св. 1. Какво. Не използвам напълно, унищожавам, разсипвам. Съсипаха къщата. 2. Кого. Нанасям голяма вред...
съсирвам - съсирваш, несв. и съсиря, св.; какво. Правя да се пресече, да стане на пихтия, да се сгъсти. — съсирвам се/съсиря се. Ставам на пи...
съставен - съставна, съставно, мн. съставни, прил. Който участва в състава на нещо. Съставна част на смес. • Сложно съставно изречение. Спец....
съставка - мн. съставки, ж. Това, което участва в състава на нещо; съставна част. Парфюмът има ароматни съставки.
съсухрен - съсухрена, съсухрено, мн. съсухрени, прил. 1. Който е много слаб, изпит, мършав. Съсухрена ръка. 2. Който е започнал да изсъхва. С...
вестовой - вестовоят, вестовоя, мн. вестовои.Истор. У нас до Първата световна война — войник, придаден за лични услуги на офицер.
господин - мн. господа, зват. господине, м.1. За назоваване на който и да е непознат мъж или на мъж, чието име говорещият не знае. Кой е онзи...
гостенин - мн. гости, м.Разг. Гост.
досетлив - досетлива, досетливо, мн. досетливи, прил. Който бързо се досеща; съобразителен. Досетливо момиче. // същ. досетливост. досетливос...
дословен - дословна, дословно, мн. дословни. прил. Който се придържа стриктно към думите на някакъв текст: буквален. Дословен превод.
достижим - достижима, достижимо, мн. достижими, прил. Който може да бъде достигнат, постигнат. Достижима височина. Достижима работа.
кислород - само ед. Химически елемент - газ, който участва в състава на въздуха и е необходим за дишане и горене.
костелив - костелива, костеливо, мн. костеливи, прил. 1. Който има много кости. Костелива риба. 2. Който има издадени, изпъкнали кости. Косте...
коскоджа - прил., неизм. Разг. Твърде, доста голям или твърде, доста много. Коскоджа момиче станало!
космичен - космична, космично, мн. космични, прил. Космически.
костилка - мн. костилки, ж. Твърдото ядро в някои плодове, в което се намира семката. Мангото има голяма елипсовидна костилка. Кайсиеви кости...
костница - мн. костници, ж. Постройка или помещение, в което се пазят кости на много хора, загинали в бой, при геноцид или в други особени сл...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: