Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ррррсрррр - Намерени са 155 думи от търсенето
завистник - мн. завистници, м. Завистлив човек, завистливец.
зависявам - зависяваш, несв. и завися, св. Започвам да вися, да чакам дълго.
загасявам - загасяваш. несв. и загася, св.; какво. 1. Угасявам, изгасявам. Загасих лампата и излязох от стаята. 2. Прен. Потушавам чувство, на...
заимствам - заимстваш, несв. и св. Приемам, възприемам чужди идеи, мисли, думи и под. // същ. заимстване, ср.
залесител - залесителят, залесителя, мн. залесители, м. Лице, което залесява.
залесявам - залесяваш, несв. и залеся, св.; какво. Засаждам голо място с дръвчета, за да стане гора. Залесиха баира. // същ. залесяване, ср. /...
залоствам - залостваш, несв. и залостя, св.; какво. Затварям врата с помощта на лост, резе и под.; затварям здраво. Живея сама и залоствам вра...
замествам - заместваш, несв. и заместя, св. 1. Какво. Поставям, употребявам едно вместо друго; подменям, заменям. Заместих алкохола с чай. 2. ...
заместник - мн. заместници, м. 1. Лице с ограничени спрямо ръководителя функции. Заместник-министър. Заместник-ректор. 2. Лице, което продължа...
запасявам - запасяваш, несв. и запася, св.; кого/какво. Снабдявам, натрупвам запас, резерв. — запасявам се/запася се. Запасявам себе си. // съ...
зараствам - зарастваш, несв. и зарасна, св. За рана — затварям се, заздравявам. Раните му зарастваха много бавно.
изрусявам - изрусяваш, несв. и изрусея, св. Ставам рус, светъл. Късата му коса беше изрусяла от слънцето.
извисявам - извисяваш, несв. и извися, св. 1. Какво. Издигам на високо, нагоре; отделям се високо над другите. Планината извисяваше върховете ...
изгасявам - изгасяваш, несв. и изгася, се.; какво. Правя да изгасне (в 1, 2, 3 и 4 знач.).
бестселър - мн. бестселъри, (два) бестселъра.Книга, която в определен период се продава най-много заради нейната популярност.
излъсквам - излъскваш, несв. и излъскам, св.; какво. Правя нещо да стане много лъскаво. Излъсках обувките си.
изпъстрям - изпъстряш, несв. и изпъстря, св.; какво, с какво. Правя да стане пъстър; нашарвам, смесвам, примесвам. Пролетта изпъстри поляните ...
марксизъм - само ед. Създадено от Карл Маркс учение за социализма.
мъжествен - мъжествена, мъжествено, мн. мъжествени, прил. Който притежава или проявява мъжество. Мъжествена постъпка. // същ. мъжественост, мъ...
насъсквам - насъскваш, несв. и насъскам, св. 1. Какво. Карам куче да нападне някого. 2. Прен. Кого. Внушавам омраза към някого, подтиквам към ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: