Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ррррсрррр - Намерени са 155 думи от търсенето
авансирам - авансираш. Давам аванс или подпомагам с аванс.
авансцена - мн. авансцени. Предната част от театрална сцена - от завесата дооркестъра или зрителите.
агресивен - агресивна, агресивно, мн.агресивни.1. Който се отнася до агресия.2. Враждебен, нападателен.//същ. агресивност, агресивността.
адресирам - адресираш.1. Написвам адрес.2. Изпращам на определен адрес.3.Отправям се, обръщам се устно или писмено.
анексирам - анексираш.Извършвам анексия; подлагам на анексия.
атмосфера - мн.атмосфери.1.Газообразна обвивка около Земята и някои други планети.2. Разг. Въздуха около нас.3. Прен. Окръжаващи условия, обст...
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
атоксичен - (по а- + гр. toxicos 'отровен')Мед. Несъдържащ токсини, неотровен.
балистика - само ед.Дял от механиката, в който се изучава движението на снаряда при стрелба.// прил. балистичен.
блудствам - блудстваш, несв.Върша блудство.
барисфера - (фр. barisphere по гр. barys 'тежък')Геол. Централното ядро на земното кълбо, предполагаемо състоящо се от желязо, никел...
батисфера - (по гр. bathys 'дълбок' + сфера)Мор. Стоманена сфера, привързана с кабел към кораб и съоръжена за изучаване на морските ...
впръсквам - впръскваш, несв. и впръскам.Вкарвам течност, разтвор чрез пръскане под налягане.
втриса ме - (те, го, я, ни, ви, ги), несв. и втресе ме, св.Имам треска. Пак го втресе.
дораствам - дорастваш, несв. и дорасна, св. 1. Раста, колкото трябва, до определена възраст, големина или до определен социален статус. Дорасл...
доноснича - доносничиш, мин. св. доносничих, мин. прич. доносничил, несв. Правя доноси.
евристика - само ед. 1. Система на обучение, която цели учениците сами да достигат до научните знания. 2. Наука, която се занимава със законом...
ентусиаст - мн. ентусиасти, м. Човек, който лесно се ентусиазира, който действа с ентусиазъм.
завистлив - завистлива, завистливо, мн. завистливи, прил. 1. Склонен към завист. 2. Изразяващ завист. Завистлив поглед.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: