Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п---а - Намерени са 74 думи от търсенето
плача - плачеш, мин. св. плаках, мин. прич. плакал, несв. 1. Отделям сълзи от радост или мъка, като издавам нечленоразделни звуци. Плача с...
плаша - плашиш, мин. св. плаших, мин. прич. плашил, несв. 1. Кого/какво, е когос какво. Вдъхвам страх, боязън. Не плаши децата с вампири. ...
плета - плетеш, мин. св. плетох, мин. прич. плел, несв.; какво. 1. Превивайки нещо тънко, гъвкаво, съединявам в едно цяло. Плета венец. Пл...
плоха - мн. плохи, ж. Широка гънка на дреха, образувана чрез заглаждане. Пола е две плохи.
плюна - плюнеш, мин. св. плюнах, мин. прич. плюнал, св. — вж. плюя.
плява - само ед. Ситни сламки и люспи, които се отделят при преработка на зърнени култури. • Отделям зърното от плявата. Отделям съществен...
погна - погнеш, мин. св. погнах, мин. прич. погнал, св. — вж. погвам.
поема - мн. поеми, ж. Голяма лиро-епическа творба в стихотворна форма.
полза - само ед. Облага, изгода. Полза от знанията.
полка - мн. полки, ж. 1. Обикн. ед. Чешки народен танц. 2. Музикално произведение с ритъма на този танц.
помпа - мн. помпи, ж. Уред или приспособление към уред за помпане. Автомобилна помпа. Водна помпа.
порна - порнеш, мин. св. порнах, мин. прич. порнал, св. — вж. порвам.
порта - мн. порти, ж. Широка врата на двор, която е откъм улицата. Желязна порта. • Висока порта. Истор. Правителството на Османската импе...
поука - мн. поуки, ж. 1. Поучение, съвет. 2. Извод, заключение. И до каква поука стигна?
почва - мн. почви, ж. 1. Горен повърхностен слой на земята, в който се развиват растенията. Плодородна почва. 2. Прен. Само ед. Основа, оп...
почна - почнеш, мин. св. почнах, мин. прич. почнал, св. — вж. почвам.
поява - мн. появи, ж. Появяване. Първа поява на сцената.
праша - прашиш, мин. св. праших, мин. прич. прашил, несв. 1. Вдигам прах. 2. Какво/кого. Посипвам с прах. Праша лампата.
преда - предеш, мин. св. предох, мин. прич. прел, несв. 1. Източвам тънка нишка, конец от валмо. 2. Прен. За котка — издавам тих звук, кой...
преса - мн. преси, ж. 1. Уред или машина за обработка чрез притискане, изстискване. 2. Приспособление за попиване на мастило с попивателна...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: