Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пре - Намерени са 1012 думи от търсенето
прегазя - прегазиш, мин. св. прегазих, мин. прич. прегазил, св. — вж. прегазвам.
преглас - мн. прегласи, (два) прегласа, м. Спец. Преминаване на един звук в друг.
прежаля - прежалиш, мин. св. прежалих, мин. прич. прежалил, св. — вж. прежалвам.
прекадя - прекадиш, мин. св. прекадих, мин. прич. прекадил, св. — вж. прекадявам.
прекаля - прекалиш, мин. св. прекалих, мин. прич. прекалил, св. — вж. прекалявам.
премажа - премажеш, мин. св. премазах, мин. прич. премазал, св. — вж. премазвам.
премала - само ед. Премаляване.
премета - преметеш, мин. св. преметох, мин. прич. премел, св. — вж. премитам.
премина - преминеш, мин. св. преминах, мин. прич. преминал, св. — вж. преминавам.
премяна - мн. премени, ж. Дрехи — най-често нови.
пренеса - пренесеш, мин. св. пренесох, мин. прич. пренесъл, св. — вж. пренасям.
препаша - препашеш, мин. св. препасах, мин. прич. препасал, св. — вж. препасвам.
препиша - препишеш, мин. св. преписах, мин. прич. преписал, се. — вж. преписвам.
прережа - прережеш, мин. св. прерязах, мин. прич. прерязал, св. — вж. прерязвам.
пресадя - пресадиш, мин. св. пресадих, мин. прич. пресадил, св. — вж. пресаждам.
пресека - пресечеш, мин. св. пресякох, мин. прич. пресякъл, св. — вж. пресичам.
пресуча - пресучеш, мин. св. пресуках, мин. прич. пресукал, св. — вж. пресуквам.
пресуша - пресушиш, мин. св. пресуших, мин. прич. пресушил, св. — вж. пресушавам.
преточа - преточиш, мин. св. преточих, мин. прич. преточил, св. — вж. претакам.
префуча - префучиш, мин. св. префучах, мин. прич. префучал, се. — вж. префучавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: