Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пре - Намерени са 1012 думи от търсенето
претопя - претопиш, мин. св. претопих, мин. прич. претопил, св. — вж. претопявам.
пребуля - пребулиш, мин. св. пребулих, мин. прич. пребулил, св. - вж. пребулвам.
прежуря - прежуриш, мин. св. прежурих, мин. прич. прежурил, св. - вж. прежурям.
прежуля - прежулиш, мин. св. прежулих, мин. прич. прежулил, св. — вж. прежулвам.
прекупя - прекупиш, мин. св. прекупих, мин. прич. прекупил, св. — вж. прекупувам.
пречупя - пречупиш, мин. св. пречупих, мин. прич. пречупил, св. — вж. пречупвам.
експрес - мн. експреси, (два) експреса, м. Превозно средство (обикн. влак), което се движи с висока скорост и спира само на големите гари. /...
прегрея - прегрееш, мин. св. прегрях, мин. прич. прегрял, св. - вж. прегрявам.
предвид - предлог. Поради, по причина, в резултат на. Предвид тези обстоятелства не можахме да излезем.
презиме - мн. презимена, ср. Второ име на човека (обикн. бащиното).
преселя - преселиш, мин. св. преселих, мин. прич. преселил, св. - вж. преселвам.
превзет - превзета, превзето, мн. превзети, прил. Който се превзема. Превзета жена. // същ. превзетост, превзетостта, ж.
предмет - мн. предмети, (два) предмета, м. 1. Всяко материално явление; вещ. 2, Това, към което са насочени мислите, действията и чувствата;...
предявя - предявиш, мин. св. предявих, мин. прич. предявил, св. — вж. предявявам.
преженя - прежениш, мин. св. прежених, мин. прич. преженил, св. — вж. преженвам.
прежиля - прежилиш, мин. св. прежилих, мин. прич. прежилил, св. — вж. прежилвам.
презрея - презрееш, мин. св. презрях и презреях, мин. прич. презрял и презреял, св. — вж. презрявам.
презрян - презряна, презряно, мн. презрени, прил. Когото презират или който предизвиква презрение. Презрян човек. Презряна твар.
прекипя - прекипиш, мин. св. прекипях, мин. прич. прекипял, св. — вж. прекипявам.
прелест - прелестта, мн. прелести, ж. 1. Само ед. Изключителна красота, хубост, очарование, привлекателност, обаяние. 2. Само мн. Приятни, п...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: