Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нин - Намерени са 164 думи от търсенето
леденина - само ед. 1. Студ, излъчван или разнасян от нещо, от някъде. Леденина лъхва от камерата на хладилника. Леденина повяваше в студенат...
планинец - мн. планинци, м. Човек, който живее в планината.
празнина - мн. празнини, ж. 1. Незапълнено място; дупка. 2. Прен. Непълнота, пропуск.
планинар - планинарят, планинаря, мн. планинари, м. Турист, който обича да ходи в планината. // прил. планинарски, планинарска, планинарско, ...
преднина - само ед. Разположение пред другите. Имам преднина. Вземам преднина.
равнинен - равнинна, равнинно, мн. равнинни, прил. За земна повърхност — който се отнася към равнина; сравнително равен, без възвишения. Равн...
руменина - само ед. Румен цвят по лицето на човек.
славянин - мн. славяни, м. Представител на голяма група близки по език, култура, бит и др. народности, населяващи източната и югоизточната ча...
стопанин - мн. стопани, м. 1. Човек, който притежава собственост и/или се грижи за нея; собственик, владетел. Добър стопанин. Богат стопанин....
ленинист - мн. ленинисти, м. Последовател, привърженик на ленинизма.
ленински - ленинска, ленинско, мн. ленински, прил. 1. Който е свързан с личността, живота и учението на Вл. И. Ленин. Ленинска теория. 2. Кой...
менингит - само ед. Възпаление на мозъчната ципа, причинено от бактерии или вируси.
глицинин - (нем. Glyzinie по гр. glykys 'сладък')Бот. Увивно декоративно растение с лилави благоуханни цветове на гроздове като ака...
мискинин - мн. мискини, м. Мискин.
годишнина - мн. годишнини, ж.1. Календарна дата, отбелязваща, че от времето на едно събитие е изминала поредна година. Годишнина от сватбата н...
гражданин - мн. граждани, м.1. Лице, което е родено и/или живее в град.2. Жител, поданик на една държава. Български гражданин.// същ. умал. гр...
ленинизъм - само ед. Учение на Владимир Илич Ленин, което доразвива марксизма.
покъщнина - само ед. Обзавеждането на един дом; мебелировка и домакински вещи.
стръмнина - мн. стръмнини, ж. 1. Стръмно място; склон. Вървим по стръмнината. 2. Само ед. Качество на стръмен.
съботянин - мн. съботяни, м. Последовател на религиозна секта, която смята за празничен ден събота вместо неделя.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: