Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нин - Намерени са 164 думи от търсенето
роднина - мн. роднини, м. и ж. Човек по отношение на някого, с когото има кръвни връзки; родственик, сродник. Имам много роднини. // прил. р...
сетнина - мн. сетнини, ж. Остар. Обикн. мн. Последици, резултати.
сланина - само ед. 1. Мастен пласт под кожата на животно, а също консервиран продукт от него. 2. Изобилна подкожна мазнина у човек.
теснина - мн. теснини, ж. 1. Тясно място между стръмни склонове в планина; клисура. Минавам през теснините. 2. Тясно място, стеснение.
тиранин - мн. тирани, м. Диктатор, потисник. Чужди тирани измъчват народа. Тиранин в семейството.
циганин - мн. цигани, м. 1. Лице, което принадлежи към скитническа народностна група с индийски произход, живееща в различни страни. 2. Пре...
шпионин - мн. шпиони. 1. Човек, който се занимава с шпионаж, който шпионира. Вражески шпионин. 2. Разг. Доносчик, предател, изменник. // при...
селянин - мн. селяни, м. 1. Жител на село. 2. Пренсбр. Нецивилизован, некултурен човек.
тренинг - само ед. Разг. Тренираност. Имам тренинг. Трябва ми още малко тренинг.
мирянин - мн. миряни, м. Остар. Човек, който не е духовно лице; светски човек. // прил. мирянски, мирянска, мирянско, мн. мирянски. Мирянски...
агарянин - мн. агаряни.Агарянец.
душманин - мн. душмани, м. Разг. Враг, неприятел.
зеленина - само ед. Зелени растения, дървета и пр. като цяло. Около блока има зеленина. Богата зеленина.
хепънинг - мн. хепънинги, (два) хепънинга, м. 1. Драматическо представление, което се състои от не свързани помежду си епизоди, често с участ...
чапкънин - мн. чапкъни, м. Разг. Развратник, уличник, женкар.
шашкънин - мн. шашкъни, м. Разг. Грубо. Шашкън.
броунинг - мн. броунинги, (два) броунинга.Вид автоматичен пистолет.
гостенин - мн. гости, м.Разг. Гост.
дворянин - мн. дворяни, м. Истор. Лице, което принадлежи към дворянството. // прил. дворянски, дворянска, дворянско, мн. дворянски. Дворянски...
книжнина - само ед. Съвкупност от книги, паметници на народ, на епоха, на език и др. От тази епоха е останала голяма книжнина.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: