Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нат - Намерени са 219 думи от търсенето
бикарбонат - само ед.Спец. В химията - сол на въглената киселина.
губернатор - мн. губернатори, м.1. Управител на колония.2. Истор. Управител на губерния в царска Русия.
герминатор - (англ. germinator по лат. germino 'пониквам')Бот. Апарат за изпитване кълняемостта на семената, за ускоряване или регули...
заинатя се - заинатиш се, мин. св. заинатих се, мин. прич. заинатил се, св. — вж. заинатявам се.
знаменател - знаменателят, знаменателя, мн. знаменатели, (два) знаменателя, м. Спец. В математиката — делител в проста дроб. • Привеждам под об...
натъкмявам - натъкмяваш, несв. и натъкмя, св. Разг. 1. Какво/кого. Привеждам в ред, в готовност. Натъкмих стаята за гости. 2. Какво. Правя нещо...
натъркалям - натъркаляш, се. — еж. натъркалвам.
непокътнат - непокътната, непокътнато, мн. непокътнати, прил. Който не е засегнат; цял, цялостен, здрав. Месото остана непокътнато.
съзнателен - съзнателна, съзнателно, мн. съзнателни, прил. 1. Който има съзнание; съвестен. Съзнателен работник. 2. Който се върши със съзнание...
хлътнатина - мн. хлътнатини, ж. Хлътнало място; вдлъбнатина.
илюминатор - мн. илюминатори, (два) илюми-натора, м. Кръгъл прозорец на кораб, самолет и под. който се затваря херметически. През илюминатора н...
комбинатор - мн. комбинатори, м. Разг. Пренебр. Човек, който се обогатява чрез различни комбинации, обикн. незаконни; играч. Той е голям комбин...
координати - координата, ж. 1. Спец. В математиката — величини, определящи положението на точка в пространството. Търся координати. Намирам коо...
натоварвам - натоварваш, несв. и натоваря, св.; какво/кого, с какво. 1. Товаря в достатъчна степен. Натовариха два камиона с тухли. 2. Прен. Въ...
натрошавам - натрошаваш, несв. и натроша, св.; какво. Троша много, докрай; начупвам. Натрошиха всичкия хляб.
натрапница - мн. натрапници, ж. Жена натрапник.
натуралист - мн. натуралисти, м. 1. Естествоизпитател. 2. Последовател на натурализма.
ненадминат - ненадмината, ненадминато, мн. ненадминати, прил. Най-добър в дадена област, недостижим. Ненадминат танцьор.
приплеснат - приплесната, приплеснато, мн. приплеснати, прил. Сплескан.
санаториум - мн. санаториуми, (два) санаториума, м. Стационарно заведение за продължително лечение и почивка до пълно възстановване, обикн. нам...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: