Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нат - Намерени са 219 думи от търсенето
комбинаторка - мн. комбинаторки, ж. Жена комбинатор.
любознателен - любознателна, любознателно, мн. любознателни, прил. Който се стреми да придобие нови знания, да научава нови неща. Любознателен уч...
натовареност - натовареността, само ед., ж. 1. Положен върху нещо товар. Поради голямата си натовареност камионът вървеше бавно. 2. Заетост. Той ...
натурфилософ - мн. натурфилософи, м. Последовател на натурфилософията.
натряскам се - натряскаш се, св. — вж. натрясквам се.
полуинтернат - мн. полуинтернати, (два) полуинтерната, м. 1. Само ед. Система за обучение на ученици, при която целият учебен процес се осъществя...
препинателен - препинателна, препинателно, мн. препинателни, прил. • Препинателен знак. Спец. Знак, който служи за отделяне на синтактични констр...
приповдигнат - приповдигната, приповдигнато, мн. приповдигнати, прил. Повишен. Приповдигнато настроение.
промкомбинат - мн. промкомбинати, (два) промкомбината, м. Обединение от индустриални предприятия, които са зависими едно от друго в производствот...
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
безсъзнателен - безсъзнателна, безсъзнателно, мн. безсъзнателни.Който не се контролира от съзнанието; неволен.
заинатявам се - заинатяваш се, несв. и заинатя се, св. 1. Започвам да се инатя. 2. Проявявам инат. Заинати се и се ожени за него.
подсъзнателен - подсъзнателна, подсъзнателно, мн. подсъзнателни, прил. Който е с неясна, неосъзната мотивировка. Подсъзнателна реакция.
комбинаторика - само ед. Дял от елементарната математика, който изучава видовете комбинации с краен брой елементи или числа. // прил. комбинаторен...
натурализация - само ед. 1. Приемане на гражданство на чужда страна. 2. Усвояване начина на живот на друг народ. Местното население е подложено на...
натрясквам се - натряскваш се, несв. и натряскам се, св. Разг. 1. Удрям се силно в нещо. Натря-скал се е с колата в един камион. 2. Напивам се мно...
натурализирам - натурализираш, несв. и св. Предоставям граждански права на чужденец. — натурализирам се. Приемам чуждо гражданство.
натурфилософия - само ед. Спец. Название на съществувалите до XIX в. философски учения за природата. // прил. натурфилософски, натурфилософска, нат...
балнеосанаториум - (по балнео- + санаториум)Водолечебен почивен дом.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: