Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нат - Намерени са 219 думи от търсенето
фанатик - мн. фанатици, м. Човек, който проявява фанатизъм. Религиозен фанатик.
анатомия - само ед.1. Наука за строежа на организмите.2. Строеж на орган или организъм.//прил. анатомичен.// прил. анатомически.
асигнати - (фр. assignats по лат. assignatus 'снабден със знак')Фин. Книжни пари, пускани във Франция по време на революцията от 17...
банатски - (по собств. Banat)Който е от Банат (област в Румъния).
гемината - (лат. geminatus 'удвоен')Език. Удвоена сьгласна.// същ. геминация.
експонат - мн. експонати, (два) експоната, м. Предмет в експозиция (в 1 знач.), музей и др. Музеен експонат. Интересни експонати.
запознат - запозната, запознато, мн. запознати, прил. Който се е запознал с някого или с нещо. Запознат съм със случая.
натъркам - натъркаш, св. - вж. натърквам.
натъквам - натъкваш, несв. и натъкна, св.; какво. Набождам, набивам. Натъкнаха го на кол. — натъквам се/ натъкна се. 1. На какво/на кого. Нео...
натъртен - натъртена, натъртено, мн. натъртени, прил. 1. Който е пострадал от натъртване. Натъртени плодове. 2. Прен. На който се набляга. //...
карбонат - само ед. или карбонати само мн. Спец. В химията — сол/и на въглената киселина.
комбинат - мн. комбинати, (два) комбината, м. 1. Промишлено предприятие, което включва отделни технологични процеси или отделни предприятия, ...
натоваря - натовариш, мин. св. натоварих, мин. прич. натоварил, св. — вж. натоварвам.
натопвам - натопваш, несв. Натопявам.
натоплям - натопляш, несв. и натопля, св.; какво. Топля в достатъчна степен.
наточвам - наточваш, несв. и наточа, св.; какво. 1. Точа, наливам, колкото е необходимо. Наточих две дамаджани вино. 2. Точа, разтеглям тесто...
непознат - непозната, непознато, мн. непознати, прил. 1. Който не е познат; неизвестен. Непозната местност. 2. Същ. Непознат човек. Непозната...
ордината - мн. ординати, ж. Спец. Вертикална ос в координатна система.
инатя се - инатиш се, мин. св. инатих се, мин. прич. инатил се, несв. Разг. Проявявам инат. Инати се, не отстъпва от цената.
интернат - мн. интернати, (два) интерната, м. Общежитие за ученици; пансион. Живее на интернат.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: