Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ителен - Намерени са 186 думи от търсенето
застрашителен - застрашителна, застрашително, мн. застрашителни, прил. Който застрашава, крие заплаха. Застрашително писмо. Застрашителни вълни.
забележителен - забележителна, забележително, мн. забележителни, прил. 1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележител...
задоволителен - задоволителна, задоволително, мн. задоволителни, прил. Който задоволява за известни условия или обстоятелства. Успехът и по матема...
затруднителен - затруднителна, затруднително, мн. затруднителни, прил. Който причинява затруднения.
прелъстителен - прелъстителна, прелъстително, мн. прелъстителни, прил. Който прелъстява или който може да прелъстява; привлекателен, съблазнителен...
продължителен - продължителна, продължително, мн. продължителни, прил. Дълъг по време. Продължителен филм. // същ. продължителност, продължителнос...
съблазнителен - съблазнителна, съблазнително, мн. съблазнителни, прил. Който съдържа съблазън; привлекателен, примамлив. Съблазнителна поза. // на...
съотносителен - съотносителна, съотносително, мн. съотносителни, прил. 1. Който се намира в съотношение с нещо. Съотносителни величини. 2. Който и...
съществителен - съществителна, съществително, мн. съществителни, прил. • Съществително име. Съществително.
изобразителен - изобразителна, изобразително, мн. изобразителни, прил. 1. Който пресъздава чрез образи. Изобразителни изкуства. 2. Който служи за ...
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
опустошителен - опустошителна, опустошително, мн. опустошителни, прил. Който опустошава. Опустошително земетресение. Опустошителна страст.
предварителен - предварителна, предварително, мн. предварителни, прил. 1. Който предварва нещо. Предварителна среща. 2. Който не е окончателен. ...
приравнителен - приравнителна, приравнително, мн. приравнителни, прил. Който служи за приравняване. Приравнителен изпит.
разслабителен - разслабителна, разслабително, мн. разслабителни, прил. Който действа разслабващо на стомаха; слабителен. Разслабителен чай.
разхладителен - разхладителна, разхладително, мн. разхладителни, прил. Който разхлажда. Разхладителни напитки.
осведомителен - осведомителна, осведомително, мн. осведомителни, прил. Който съдържа сведения за нещо или се отнася до разпространяването им; инфо...
освободителен - освободителна, освободително, мн. освободителни, прил. Който се отнася до освобождение. Освободително движение.
подготвителен - подготвителна, подготвително, мн. подготвителни, прил. Който е предназначен за подготовка. Подготвителен период. Подготвителен кла...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: