Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ителен - Намерени са 186 думи от търсенето
подкрепителен - подкрепителна, подкрепително, мн. подкрепителни, прил. Който придава сили. Подкрепително питие.
снизходителен - снизходителна, снизходително, мн. снизходителни, прил. 1. Който не е много взискателен; отстъпчив, нестрог. Снизходителен учител. ...
приблизителен - приблизителна, приблизително, мн. приблизителни, прил. Който не е напълно точен, не е прецизен (за количество); горе-долу точен, в...
притеснителен - притеснителна, притеснително, мн. притеснителни, прил. Който много се притеснява, смущава; срамежлив.
взаимоучителен - взаимоучителна, взаимоучително, мн. взаимоучителни, прил.Който се отнася до система на обучение, при която по-добрите ученици обуч...
незадължителен - незадължителна, незадължително, мн. незадължителни, прил. Който не е задължителен, който може да не се извърши. Проявите са с неза...
обезсърчителен - обезсърчителна, обезсърчително, мн. обезсърчителни, прил. Който обезсърчава.
препоръчителен - препоръчителна, препоръчително, мн. препоръчителни, прил. 1. Който съдържа препоръка. Препоръчително писмо. 2. Който се препоръчва...
представителен - представителна, представително, мн. представителни, прил. 1. Който предизвиква уважение с външния си вид. Представителен човек. 2....
раздразнителен - раздразнителна, раздразнително, мн. раздразнителни, прил. Който лесно се дразни; сприхав, нервен, избухлив. Раздразнителен човек. ...
производителен - производителна, производително, мн. производителни, прил. Който произвежда, който дава явни резултати; продуктивен, резултативен, ...
недействителен - недействителна, недействително, мн. недействителни, прил. 1. Който не е действителен; неистински, подправен, фалшив. Недействителн...
благотворителен - благотворителна, благотворително, мн. благотворителни, прил.Който оказва материална, хуманитарна помощ на бедни и изпаднали в беда...
възстановителен - възстановителна, възстановително, мн. възстановителни, прил.1.Който е предназначен за възстановяване. Възстановителни работи.2. Пр...
многозначителен - многозначителна, многозначително, мн. многозначителни, прил. Който загатва за нещо в неясна форма, позволяваща различно тълкуване....
незадоволителен - незадоволителна, незадоволително, мн. незадоволителни, прил. Който не задоволява определени изисквания, недостатъчен. Незадоволите...
неопределителен - неопределителна, неопределително, мн. неопределителни, прил. Спец. Който изразява или съдържа неопределеност. Неопределйтелни мест...
предохранителен - предохранителна, предохранително, мн. предохранителни, прил. Предпазен.
разграничителен - разграничителна, разграничително, мн. разграничителни, прил. Който е предназначен да направи разграничение. Разграничителни черти.
умопомрачителен - умопомрачителна, умопомрачително, мн. умопомрачителни, прил. Който довежда до умопомрачение — много силен, вълнуващ, шокиращ. Умоп...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: