Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ителен - Намерени са 186 думи от търсенето
нерешителен - нерешителна, нерешително, мн. нерешителни, прил. 1. Който трудно взема решение, колеблив. Нерешителен човек. 2. Който е лишен от т...
презрителен - презрителна, презрително, мн. презрителни, прил. Който изразява презрение (в 1 знач.). Презрителен поглед.
стеснителен - стеснителна, стеснително, мн. стеснителни, прил. 1. Който изпитва стеснение (във 2 знач.); притеснителен, срамежлив, свит. Стеснит...
стремителен - стремителна, стремително, мн. стремителни, прил. 1. Много бърз, внезапен в движението и в развитието си; светкавичен, буен, стремг...
вразумителен - вразумителна, вразумително, мн. вразумителни, прил.Остар. Който може да вразуми.// нареч. вразумително.
забранителен - забранителна, забранително, мн. забранителни, прил. Който забранява нещо. Забранителен пътен знак.
заглушителен - заглушителна, заглушително, мн. заглушителни, прил. 1. Който е много силен и заглушава, проглушава. Заглушителни викове. 2. Който ...
задължителен - задължителна, задължително, мн. задължителни, прил. 1. Който трябва да се направи или спази. Задължителни условия. Задължителна по...
заключителен - заключителна, заключително, мн. заключителни, прил. Който се отнася до завършване, довършване, приключване. Заключителен етап. Зак...
заплашителен - заплашителна, заплашително, мн. заплашителни, прил. 1. Който представлява заплаха. Заплашителни вълни. 2. Който съдържа или изразя...
заслепителен - заслепителна, заслепително, мн. заслепителни, прил. Който заслепява; причинява заслепение.
възмутителен - възмутителна, възмутително, мн. възмутителни, прил.Който предизвиква възмущение. Възмутително държание.
въпросителен - въпросителна, въпросително, въпросителни, прил.Който изразява въпрос или служи за изразяване на въпрос. Въпросителна интонация. Въ...
довършителен - довършителна, довършително, мн. довършителни, прил. Който е свързан с последния, с приключващия етап на нещо, обикн. на строителни...
допълнителен - допълнителна, допълнително, мн. допълнителни, прил. 1. Който е в допълнение към нещо; добавъчен. Допълнителни часове. Допълнителна...
изпълнителен - изпълнителна, изпълнително, мн. изпълнителни, прил. Човек, който добросъвестно изпълнява нареждания и изисквания. • Изпълнителна в...
насърчителен - насърчителна, насърчително, мн. насърчителни, прил. Който насърчава. Насърчително писмо. // нареч. насърчително. Погледна я насърч...
отмъстителен - отмъстителна, отмъстително, мн. отмъстителни, прил. Който не забравя да отмъщава, дори и за незначителни обиди. Отмъстителен човек...
оскърбителен - оскърбителна, оскърбително, мн. оскърбителни, прил. Който съдържа оскърбление. Оскърбителен тон.
покъртителен - покъртителна, покъртително, мн. покъртителни, прил. Който предизвиква дълбока жалост, съчувствие; трогателен, прочувствен, сърцера...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: