Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ивен - Намерени са 105 думи от търсенето
респективен - респективна, респективно, мн. респективни, прил. Съответстващ, отговарящ, съответен. // нареч. респективно.
декларативен - дакларативна, декларативно, мн. декларативни, прил. Който има форма на декларация. Декларативен тон. // същ. декларативност, декла...
илюстративен - илюстративна, илюстративно, мн. илюстративни, прил. Който служи за илюстрация. Илюстративен материал.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
корпоративен - корпоративна, корпоративно, мн. корпоративни, прил. Който е групов, затворен в границите на корпорацията. Корпоративни интереси.
комбинативен - комбинативна, комбинативно, мн. комбинативни, прил. Който умее да свързва и съчетава нещата така, че има успехи в съответната дейн...
радиоактивен - радиоактивна, радиоактивно, мн. радиоактивни, прил. Който проявява радиоактивност. Радиоактивен елемент.
резултативен - резултативна, резултативно, мн. резултативни, прил. 1. Резултатен. 2. Спец. За глаголна форма — който представя действието с негов...
спекулативен - спекулативна, спекулативно, мн. спекулативни, прил. Който се отнася до спекула и спекулация.
факултативен - факултативна, факултативно, мн. факултативни, прил. Който не е задължителен, а е по избор. // нареч. факултативно.
дескриптивен - дескриптивна, дескриптивно, мн. дескриптивни, прил. Описателен. • Дескриптивна лингвистика. Структуралистично направление в америк...
експедитивен - експедитивна, експедитивно, мн. експедитивни, прил. Който бързо и делово се справя с текущата си работа. // същ. експедитивност, е...
перспективен - перспективна, перспективно, мн. перспективни, прил. 1. Който се отнася до перспектива. 2. Който е съобразен с бъдещото развитие. П...
рестриктивен - рестриктивна, рестриктивно, мн. рестриктивни, прил. Ограничителен.
железодобивен - железодобивна, железодобивно, мн. железодобивни, прил. Който се отнася до добиване на желязо. Железодобивна промишленост.
консервативен - консервативна, консервативно, мн. консервативни, прил. 1. Който е враждебен на всякакви нововъведения или изразява такава враждебн...
конструктивен - конструктивна, конструктивно. мн. конструктивни, прил. 1. Който се отнася до конструкция (в 1 знач.). Конструктивни постижения. Ко...
консултативен - консултативна, консултативно, мн. консултативни, прил. Който се отнася до консулт и консултация.
регенеративен - регенеративна, регенеративно, мн. регенеративни, прил. Спец. Възстановителен.
демонстративен - демонстративна, демонстративно, мн. демонстративни, прил. 1. Който е добре изразен, предизвикателен, за да покаже протест, несъгла...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: