Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ивен - Намерени са 105 думи от търсенето
атрактивен - атрактивна, атрактивно, мн. атрактивни.Привлекателен, примамлив.
адиективен - (лат. adjectivus)Грам. Който е свойствен на прилагателното.
дефанзивен - дефанзивна, дефанзивно, мн. дефанзивни, прил. Отбранителен, защитен. Дефанзивна игра.
нормативен - нормативна, нормативно, мн. нормативни, прил. Който посочва нормата или се отнася до норматив. Нормативен речник.
оперативен - оперативна, оперативно, мн. оперативни, прил. 1. Спец. Който се отнася до военни операции (действия). Оперативна задача. 2. Който ...
портативен - портативна, портативно, мн. портативни, прил. Който е много малък и удобен за носене. Портативен телевизор.
импулсивен - импулсивна, импулсивно, мн. импулсивни, прил. 1. Който е склонен да действа по импулс. Той е много избухлив и импулсивен. 2. Който...
индуктивен - индуктивна, индуктивно, мн. индуктивни, прил. 1. Който си служи с индукция (във 2 знач.). 2. Който е предизвикан от индукция (в 3 ...
интуитивен - интуитивна, интуитивно, мн. интуитивни, прил. Който е основан на интуиция, който се отнася до интуиция. // нареч. интуитивно.
субективен - субективна, субективно, мн. субективни, прил. 1. Който е присъщ на субект; личен. Субективно възприятие. 2. Който е лишен от обект...
сугестивен - сугестивна, сугестивно, мн. сутестивни, прил. Който е свързан с внушение или използва внушение.
депресивен - депресивна, депресивно, мн. депресивни, прил. Който е свързан с депресия; угнетяващ, потискащ. Депресивно състояние.
дефективен - дефективна, дефективно, мн. дефектвни, прил. Спец. 1. В медицината — който е с физически или психически дефекти. 2. В езикознаниет...
интензивен - интензивна, интензивно, мн. интензивни, прил. 1. Който е напрегнат, усилен. Интензивна подготовка. 2. В икономиката — който има ви...
примитивен - примитивна, примитивно, мн. примитивни, прил. 1. Който е на много ниска степен на развитие; първобитен. 2. Грубо изработен, с прос...
реверсивен - реверсивна, реверсивно, мн. реверсивни, прил. Спец. Обръщаем. // същ. реверсивност, реверсивността, ж.
репресивен - репресивна, репресивно, мн. репресивни, прил. Който има за цел насилствено да прекъсне, да предотврати нещо; наказателен. // същ. ...
селективен - селективна, селективно, мн. селективни, прил. Който подбира или служи за подбор. Селективен метод.
асоциативен - асоциативна, асоциативно, мн. асоциативни.Който се отнася до асоциация.
атрибутивен - (фр. attributif) Език.Определителен.// Същ. атрибутивност.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: