Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ивен - Намерени са 105 думи от търсенето
подривен - подривна, подривно, мн. подривни, прил. Който се извършва тайно с цел да разруши нещо, да навреди на нещо. Подривна акция.
пробивен - пробивна, пробивно, мн. пробивни, прил. 1. Който е предназначен за пробиване. 2. Прен. За човек — който умее да преодолява препятс...
проливен - проливна, проливно, мн. проливни, прил. За дъжд — много силен, който се лее; пороен.
противен - противна, противно, мн. противни, прил. 1. Насрещен, обратен, противоположен, съвършено различен. Противно становище. 2. Вражески....
преживен - преживна, преживно, мн. преживни, прил. Който преживя. Преживен добитък.
призивен - призивна, призивно, мн. призивни, прил. Който призовава.
фиктивен - фиктивна, фиктивно, мн. фиктивни, прил. Неистински, недействителен, мним. Фиктивен брак. Фиктивно приятелство. // нареч. фиктивно.
агресивен - агресивна, агресивно, мн.агресивни.1. Който се отнася до агресия.2. Враждебен, нападателен.//същ. агресивност, агресивността.
абортивен - (лат. abortivus 'недоносен, недоразвит')1. Meд. Предизвикващ аборт.2. Биол. Недоразвит.
обективен - обективна, обективно, мн. обективни, прил. 1. Който съществува независимо от съзнанието ни. Обективен свят. 2. Безпристрастен, спр...
наративен - наративна, наративно, мн. наративни, прил. Спец. Разказвателен, повествувателен. Наративни жанрове.
негативен - негативна, негативно, мн. негативни, прил. 1. Който се отнася до негатив. 2. Отрицателен, обратен. Негативен резултат. // същ. нег...
реактивен - реактивна, реактивно, мн. реактивни, прил. 1. Който се отнася до реактив. 2. При който се създава реакция между силата на тягата...
релативен - релативна, релативно, мн. релативни, прил. Относителен. // същ. релативност, релативността, ж.
ротативен - ротативна, ротативно, мн. ротативни, прил. Който се върти. • Ротативна машина. Печатарска машина с въртящи се цилиндри; ротативка.
позитивен - позитивна, позитивно, мн. позитивни, прил. 1. Положителен, истински. 2. Основан на реално съществуващи факти. Позитивни науки. 3. ...
еруптивен - еруптивна, еруптивно, мн. еруптивни. прил. Който има вулканичен произход. Еруптивни скали.
ефективен - ефективна, ефективно, мн. ефективни, прил. От който има добър ефект (в 1 знач.), резултат (обикн. под формата на продукт). Ефектив...
приспивен - приспивна, приспивно, мн. приспивни, прил. Който приспива; приспивателен. Приспивна песен.
апелативен - апелативна, апелативно, мн. апелативни, прил.Апелационен. Апелативен съд. Съд от втора инстанция.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: