Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еми - Намерени са 92 думи от търсенето
семитология - само ед. Общо название на съвкупността от науки, които изучават културата, историята и езика на семитските народи.
стремителен - стремителна, стремително, мн. стремителни, прил. 1. Много бърз, внезапен в движението и в развитието си; светкавичен, буен, стремг...
академически - академическа, академическо, мн. академически.1. Който се отнася до академия.2. Учебен (по отношение на университет).
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
немил-недраг - немила-недрага, немоло-недраго, мн. немили-недраги, прил. Който няма близки или е бездомен. Скитам немил-недраг из чужди страни.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
епидемиология - само ед. Спец. В медицината — дял от медицината, в който се изучават заразните болести. // прил. епидемиологичен, епидемиологична,...
реминисценция - мн. реминисценции, ж. 1. Смътен спомен. 2. В литературата — несъзнателно въвеждане на нещо, напомнящо чужда творба; заемка, отзвук...
демилитаризация - само ед. Политическа доктрина за ликвидиране на въоръжените сили и военното производство; разоръжаване.
демилитаризирам - демилитаризираш, несв. и св.; какво. Извършвам демилитаризация.
премиер-министър - мн. премиер-министри, м. Премиер.
центростремителен - центростремителна, центростремително, мн. центростремителни, прил. Който е с насочено движение от периферията към центъра. Центрос...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: