Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еми - Намерени са 92 думи от търсенето
семинария - мн. семинарии, ж. 1. Средно специално учебно заведение за подготовка на свещеници. 2. Сградата, в която е разположено такова учебн...
семиотика - само ед. Спец. 1. Наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората и животните. 2. ...
шемизетка - мн. шемизетки, ж. Вид елегантна женска блуза от фина материя с вдигната яка и маншети на ръкавите.
полисемия - само ед. Спец. В езикознанието — многозначност на думата.
премислям - премисляш, несв. и премисля, св. Обмислям задълбочено, като допускам различни възможности. Премислям какво да кажа. Трябва да прем...
академичен - академична, академично, мн. академични.1. Академически.2. Който се придържа към установилата се традиция в университетите; строго ...
академизъм - (фр. academisme по лат, academia от гр. akademeia)1. Книж. Придържане към установени традиции в науката и изкуството.2. Чисто теор...
полемистка - мн. полемистки, ж. Жена полемист.
премижавам - премижаваш, несв. и премижа, св. 1. Мижа известно време. 2. Прен. Затварям си очите за някаква нередност, правя се, че не я забеля...
преминавам - преминаваш, несв. и премина, св. 1. Какво, през какво. Минавам, движа се през нещо; прекосявам. Преминавам (през) реката. Преминав...
семинарист - мн. семинаристи, м. 1. Ученик в семинария. 2. Участник в семинар (в 3 знач.). Всички семинарйсти от Летния семинар по български ез...
феминистка - мн. феминистки, ж. Жена феминист.
екстремист - мн. екстремисти, м. Лице, което е привърженик на екстремизма. // прил. екстремистки, екстремистка, екстремистко, мн. екстремистки....
керемидчия - мн. керемидчии, м. Разг. Мъж, който прави керемиди.
екстремизъм - само ед. Придържане към крайни прояви и възгледи (обикн. в политиката).
демисезонен - демисезонна, демисезонно, мн. демисезонни, прил. За облекло, което е пригодено за носене през пролетта и есента. Демисезонен костю...
епидемиолог - мн. епидемиолози, м. Специалист по епидемиология.
полемизирам - полемизираш, несв. и св.; с кого. Водя полемика; дискутирам, споря.
феминизация - само ед. Феминизиране.
феминизирам - феминизираш, несв. и св. 1. Какво. Увеличавам броя на жените в личния състав на специалност, организация и др. 2. Кого/ какво. При...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: