Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еми - Намерени са 92 думи от търсенето
подземие - мн. подземия, ср. 1. Част от постройка, която е под повърхността на земята. 2. Скривалище, ход, затвор под земята.
полемист - мн. полемисти, м. Човек, който (умее да) води полемика.
неминуем - неминуема, неминуемо, мн. неминуеми, прил. Който е неизбежен, който непременно ще стане. Неминуема гибел.
епидемия - мн. епидемии, ж. Широко разпространение на заразна болест. Градът е обхванат от грипна епидемия.
левкемия - само ед. Спец. В медицината — болестно разрастване на тъканите, произвеждащи бели кръвни клетки, и увеличаване на тези клетки в кр...
немислим - немислима, немислимо, мн. немислими, прил. Който не можем да си представим; невъзможен; недопустим. Немислима загуба. // същ. неми...
немирник - мн. немирници, м. Човек, който е немирен; пакостник.
премисля - премислиш, мин. св. премислих, мин. прич. премислил, св. — вж. премислям.
приземие - мн. приземия, ср. Приземен етаж.
серсемин - мн. серсеми, м. Серсем.
феминист - мн. феминисти, м. Привърженик на феминизма. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични.
бласфемия - (църклат. blasphemia от гр. blasphemia)Хула.
вандемиер - (фр. vendemiaire по лат. vinidemia 'гроздобер')Ист. Първият месец от френския революционен календар (22. IX. -21.Х.).
емиграция - само ед. Доброволно или принудително преселване в чужда страна по политически, икономически или други причини. // прил. емиграцион...
емигрирам - емигрираш, несв. и св. Преселвам се от своята в чужда страна.
евфемизъм - мн. евфемизми, (два) евфемизъма, м. Спец. Дума или израз, които се употребяват вместо други, неудобни в дадената ситуация, или гру...
семитизъм - само ед. Особеност на семитските народи, тяхната култура или език.
тотемизъм - тотемизмът, тотемизма, само ед., м. В раннородовото общество и у някои примитивни народи — почитане на тотеми.
феминизъм - само ед. Движение за равноправие на жената. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични. // прил. феминист...
премигвам - премигваш, несв. и премигам, св. Чрез мигане изразявам смущението си, притеснението си.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: