Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еми - Намерени са 92 думи от търсенето
немирен - немирна, немирно, мн. немирни, прил. Който не е мирен; непослушен, неспокоен, палав. Немирни деца.
премиер - мн. премиери, м. Министър-председател.
академик - мн. академици, (два) академика.Редовен член на академия на науките.
академия - мн. академии.1. Висше учреждение за наука, литература, изкуство.2. Название на висше учебно заведение за наука или изкуство.
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
асемичен - (по а- + гр. sema 'признак')Книж. Който няма признаци; неясен, непознаваем.// Същ. асемичност.
големина - мн. големини, ж.1. Размер. Инструменти с различна големина.2. Величина, обем.
гемината - (лат. geminatus 'удвоен')Език. Удвоена сьгласна.// същ. геминация.
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
емитирам - емитираш, несв. и св. какво. Спец. Във финансите — пускам в обръщение банкноти или ценни книжа.
емирство - мн. емирства, ср. Владение на емир.
керемида - мн. керемиди, ж, 1. Печена от глина плочка с различна форма и червен цвят, използвана за покриване на сгради; цигла. Купиха и кере...
кремирам - кремираш, несв. и св.; кого/какво. Подлагам на кремация.
пандемия - мн. пандемии, ж. Епидемия, която се разпространява сред цялото население.
полемика - мн. полемики, ж. Публичен спор по повод на поставен проблем. Участвам в полемиката, // прил. полемичен, полемична, полемично, мн. ...
премигам - премигаш, св. — вж. премигвам.
премигна - премигнеш, мин. св. премигнах, мин. прич. премигнал, св. — вж. премигвам.
премиера - мн. премиери, ж. Първо представление на театрална, балетна, оперна и др. постановка. // прил. премиерен, премиерна, премиерно, мн....
премирам - премираш, несв. и премра, св. Става ми лошо от силно страдание или страх; премалявам, припадам.
премитам - премиташ, несв. и премета, св.; какво. 1. Мета повторно, отново. 2. С метене изчиствам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: