Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еди - Намерени са 137 думи от търсенето
ези - само ед. Една от двете страни на монета — на която е означена стойността и.
веди - само мн.Староиндийски литературни творби.
един - една, едно, мн. едни, числ. 1. Числото 1. 2. Като неопр. член. За специфициране на определен предмет от говорещия като неопределен...
леди - само ед. Лейди.
едикт - мн. едикти, (два) едикта, м. Истор. 1. В римското право — известие на преторите за правовите норми, към които ще се придържат по в...
медик - мн. медици, м. Лекар или студент по медицина.
медия - мн. медии, ж. Масмедия.
преди - предлог. По-рано от нещо. Преди време.
единак - мн. единаци, (два) единака, м. 1. Вълк, който ловува и живее сам. 2. Разг. Саможив човек; човек, който живее сам.
еди-що - неопр. мест. Остар. Еди-какво. — еди-що си. Еди-какво си.
редица - мн. редици, ж. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети; ред, низ, верига, върволица. Войнишки редици. 2. Знач...
цедило - мн. цедила, ср. Разг. 1. Правоъгълна кърпа от здрав вълнен плат за носене на товар и малки деца на гръб. 2. Парче тънък рехав плат...
медиум - мн. медиуми, м. Лице, което владее спи-ритическото изкуство да осъществява връзка между хората и духовете на мъртвите.
бипеди - (по би- + лат. pes, pedis 'крак')Зоол. Двуноги.
единен - единна, единно, мн. единни, прил. 1. Общ, еднакъв за всички. Единни цени. 2. Еднороден, цялостен, хомогенен. Единен процес. 3. Зад...
кредит - мн. кредити, (два) кредита, м. 1. Спец. Само ед. Икономически отношения, които възникват при предоставяне на стойност от едни лица...
еди-как - неопр. нареч. Във възпроизведена реч — за специфициране на определен начин от говорещия като неопределен пред слушащия поради неак...
единица - мн. единици, ж. 1. Цифра, изобразяваща числото едно. 2. Обществено превозно средство с номер едно. Ще взема единицата. 3. Величин...
ведизъм - (фр. vedisme по санскр. veda)Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.
съединя - съединиш, мин. св. съединих, мин. прич. съединил, св. - вж. съединявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: