Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

диц - Намерени са 26 думи от търсенето
виц - вицът, вица, мн. вицове, (два) вица. м.Кратък забавен разказ с неочакван, остроумен край; анекдот.
див - дива, диво, мн. диви, прил. 1. Който се намира в първобитно състояние, нецивилизован. Диви племена. 2. Който не е култивиран или о...
дим - димът, дима, само ед., м. Издигащи се нагоре нагорещени газове, примесени с продукти от горенето; пушек. • Дим да ме няма. Напуска...
дип - нареч. Разг. 1. В голяма степен, много, твърде. Дип добре те познавам. 2. В крайна степен, напълно, съвсем. Той не ни е дип роднин...
въдица - мн. въдици, ж.Уред за ловене на риба или само металната кукичка към тоя уред.// същ. умал. въдичка, мн. въдички, ж.• Лапвам/лапна ...
редица - мн. редици, ж. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети; ред, низ, верига, върволица. Войнишки редици. 2. Знач...
чуждица - мн. чуждици, ж. Ненужно заета дума от чужд език, която има съответствие в родния.
оскъдица - само ед. Недоимък, липса на изобилие. Живея в оскъдица.
кондиция - само ед. 1. Спец. Норма, условия, на които трябва да отговаря една стока според стандарт или договор. 2. Спец. Телесно състояние н...
медицина - само ед. Съвкупност от науки за болестите, лекуването на човека и животните и предпазването им от заболявания. // прил. медицински...
поледица - само ед. или поледици само мн. Тънък пласт лед върху земята.
поредица - мн. поредици, ж. Дълга редица от еднакви или еднотипни неща; серия.
традиция - мн. традиции, ж. Това, което се предава от поколение на поколение; установеното от предшествениците, което се повтаря като обичай....
ерудиция - само ед. Начетеност, задълбочени познания в някоя научна област, в областта на литературата, изкуството, културата. Голяма ерудици...
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
неуредица - мн. неуредици, ж. Липса на ред; безпорядък. Икономически неуредици.
последица - мн. последици, ж. Нещо, което следва, произтича от някакво действие или състояние; резултат. Последици от болест.
безредици - само мн.Нарушение на обществения ред;вълнения,размирици.
успоредица - мн. успоредици, ж. Съпоставяне и уподобяване или свързване на сходни явления, предмети; сравнение. Правя успоредица между положени...
експедиция - мн. експедиции, ж. 1. Само ед. Експедиране. 2. Служба за експедиране. 3. Далечно пътуване на група лица, натоварени със специална ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: