Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вено - Намерени са 20 думи от търсенето
вена - мн. вени, ж.Спец. В анатомията — кръвоносен съд, по който се движи кръвта от периферията на тялото към сърцето.// прил. венозен, в...
вето - само ед.Забрана, спиране на решение, закон, постановление от институция, която има това право. Право на вето. Налагам вето. Упражн...
вино - мн. вина, ср.1. Само ед. Алкохолна напитка от ферментирал гроздов сок. Бяло вино. Сухо вино. Сладко вино.2. Вид, марка, порция от ...
сено - мн. сена, ср. Окосена и изсушена трева, която се използва за храна на животни. Сеното ухаеше на билки. • Търся игла в купа сено. Н...
звено - мн. звена, ср. 1. Брънка, халка от метална верига. 2. Относително самостоятелна съставна част на машина, на производствена линия. ...
червено- - Първа съставна част на сложни думи със значение червен, напр. червенобуз, червенокос, червенокрак и др.
собствено - нареч. Всъщност; точно, в действителност. Какво собствено искаш, но не смееш да ми кажеш?
обикновено - нареч. Най-често, редовно, винаги; по правило, по навик. Ставам обикновено към шест часа.
червенокож - червенокожа, червенокожо, мн. червенокожи, прил. 1. Който има червеникава кожа. 2. Като същ. Член на индианско племе; индианец.
собственост - собствеността, само ед., ж. 1. Това, което е притежание, владение на някого — имот, вещи, пари. Къщата е моя собственост. Частна с...
неестествено - нареч. 1. Престорено, пресилено. Смее се неестествено. 2. Необичайно, ненормално. Неестествено руса коса.
нравственост - нравствеността, само ед., ж. 1. Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. 2. Поведението на човека в обществ...
общественост - обществеността, само ед., ж. 1. Качество на обществен. 2. Общество, колектив. Научна общественост.
червеноперка - мн. червеноперки, ж. Вид риба с червени перки.
червеношийка - мн. червеношийки, ж. Пойна птица с жълто-червена окраска.
приемственост - приемствеността, само ед., ж. Последователно преминаване от едно към друго, като се използва направеното преди.
семейственост - семействеността, само ед., ж. Злоупотреба със служебното положение, при която ръководно лице назначава на работа при себе си свои ...
собственоръчен - собственоръчна, собственоръчно, мн. собственоръчни, прил. Който е направен със собствената ръка; саморъчен. Собственоръчен подпис....
наследственост - наследствеността, само ед., ж. Съвкупност от физически и психически качества на организмите, които се получават от родителите и мо...
преимуществено - нареч. Остар. Предимно, най-вече.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: