Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Щ
щипвам - щипваш, несв. и щипна, св. 1.Какво/кого. Щипя един път или няколко пъти по един път. Конят щипна няколко пъти сено. Щипвам от хляб...
щипка - мн. щипки, ж. 1.Приспособление за прикрепване към въже на изпрани дрехи. Щипки за пране. 2.Всяко приспособление за захващане, защи...
щипна - щипнеш, мин. св. щипнах, мин. прич. щипнал, св. - вж. щипвам.
щипци - само мн. Приспособление, обикн. от метал, за хващане на нещо нагорещено, нечисто; хирургически инструмент.
щипя - щипеш, мин. св. щипах и щипах, мин. прич. щипал и щипал, несв. 1.Какво/кого. Хващам между пръстите (зъбите) си и стискам или откъс...
щир - щирът, щира, само ед., м. Вид бурен с месесто и сочно стъбло, който расте из обработвани места.
щит - щитът, щита, мн. щитове, (два) щита, м. 1.Истор. Отбранително оръжие от метал с изпъкнала форма за предпазване от стрели и копия. ...
щитовиден - , щитовидна, щитовидно, мн. щитовидни, прил. Който има формата на щит. Растението има щитовидни листа. • Щитовидна жлеза. Спец. Жл...
щифт - щифтът, щифта, мн. щифтове, (два) щифта, м. Винт или гладка метална пръчица, която служи за неподвижно съединяване на части, за ук...
що - въпр. мест. 1.Остар. В пряк въпрос - при запитване за същността на действия, състояния и явления; какво. Що ще правим сега? 2.Във ...
що-годе - неопр. мест. - вж. - годе
щом - съюз. 1.За въвеждане на подчинено изречение за време, след чието действие се извършва и действието от главното изречение; когато, ...
щора - дървен или пластмасов капак за прозорец или врата
щорм - щормът, щорма, мн. щормове, (два) щорма, м. Морска буря.
щото - относ. мест. и съюз. 1.Остар. Каквото. 2.Остар. Че, да. 3.Разг. Защото. Няма да ям, щото не ми е нещо добре на стомаха.
щрайхгарен - щрайхгарна, щрайхгарно, мн. щрайхгарни, прил.1. За плат, прежда - който е изработен от смесена дълговлакнеста и късовлакнеста въл...
щрак - междум. За наподобяване на шум, произведен от превъртане на копче на апарат и др.
щракам - щракаш, несв. 1.За механизъм, ключалка и др. - издавам кратък остър звук. Копчето на печката щрака. Фотоапаратът щрака. 2.С какво....
щраквам - щракваш, несв. и щракна, св. Щраквам един път или няколко пъти по един път. // същ. щракване, ср.
щракна - щракнеш, мин. св. щракнах, мин. прич. щракнал, св. - вж. щраквам.
щраус - мн. щрауси, (два) щрауса, м. Висока африканска птица с бели пухкави пера по краката и опашката, която бяга бързо, но не лети; ками...
щрих - щрихът, щриха, мн. щрихи, (два) щриха, м. 1.Тънка и къса линия, черта. 2.Прен. Характерен момент, особеност, детайл. Картината се ...
щрихирам - щрихираш, несв. и св. Щриховам.
щриховам - щриховаш, несв.; какво. Изпълвам с щрихи фигура, чертеж, топографска карта, за да означа нещо.
щрудел - мн. щрудели, (два) щрудела, м. 1.Вид баница с пълнеж от ябълки или други плодове. 2.Порция от такава баница.
щръквам - , щръкваш, несв. и щръкна, св 1. Изправям се изведнъж нагоре, започвам да стърча. Мустаците му са щръкнали от студа. 2. Прен. Пода...
щръклест - щръклеста, щръклесто, мн. щръклести, прил. Разг. Който е с дълги и слаби крака, висок, слаботелесен.
щръклея - щръклееш, мин. св. щръклях, мин. прич. щръклял, несв. Тичам, щурея, беснея.
щръклица - мн. щръклици, ж. Голяма полска муха, която ходи по говедата.
щръкна - щръкнеш, мин. св. щръкнах, мин. прич. щръкнал, св. - вж. щръквам.
щука - сладководна хищна риба
щуквам - щукваш, несв. и щукна, св. Разг. Изчезвам неочаквано и незабелязано, измъквам се, духвам. Беглецът щукна из храстите. - щуква ми/щ...
щукна - щукнеш, мин. св. щукнах, мин. прич. щукнал, св. - вж. щуквам.
щур - щура, щуро, мн. щури, прил. 1.Който е безрасъден, неуравновесен, пернат. Той е малко щур. 2.Прен. Който е безумен, луд. Щуро събир...
щурав - щурава, щураво, мн. щурави, прил. Щур. // нареч. щураво.
щурам се - щураш се, несв. Разг. Лутам се, суетя се, мотая се, снова насам-натам.
щурвал - мн. щурвали, (два) щурвала, м. Спец. Колело с ръкохватки по периферията, с което се управлява кораб, самолет и др.
щурец - насекомо издаващо скърцащи звуци
щурм - щурмът, щурма, мн. щурмове, (два) щурма, м. 1.Решителна атака на крепост, позиции. Тръгвам на щурм. 2.Прен. Натиск, удар на вятър,...
щурман - мн. щурмани, м. 1.Специалист водач на кораб. 2.Специалист по управление на самолет.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: