Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бра - Намерени са 205 думи от търсенето
образ - мн. образи, (два) образа, м. 1. Зрително впечатление от предмет; външен вид. Отразен образ. 2. Изображение. Телевизорът има неясен...
фибра - мн. фибри, ж. Мускулно или нервно влакно. Всяка нейна фибра трептеше.
брадва - мн. брадви.Желязно сечиво с дървена дръжка за сечене на дърва; секира.// същ. умал. брадвичка.
бразда - мн. бразди.1. Дълъг недълбок ров в почвата изоран с плуг или рало.2. Следа като ивица по мека или водна повърхност.3. Разг. Струйк...
браздя - браздиш, браздих, браздил.Правя, прокарвам, оставям бразди.
бракма - мн. бракми.Разг. Пренебр. Счупен, раздрънкан предмет, машина, апарат.
брамин - мн. брамини.Член на висшата жреческа каста в Индия.
брашно - само ед.1. Смляно на прах хлебно или кръмно зърно.2. Нещо стрито на прах.// прил. брашнен.
браман - (санскр. brahmana)Член на най-висшата каста в Индия - жреческата.
Брахма - (санскр. собств. Brahma)Рел. В индуизма - първият от тримуртите, аспектът на бог като Творец.
зубрач - мн. зубрачи, м. Разг. Пренебр. Ученик или студент, който зубри. // прил. зубрачески, зубраческа, зубраческо, мн. зубрачески.
избран - избрана, избрано, мн. избрани, прил. 1. Когото са избрали (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Който се отделя, който превъзхожда другите; отбра...
събрат - мн. събратя, м. Човек, който споделя идеите, интересите, начина на живот на друг човек.
небран - небрана, небрано, мн. небрани, прил. Който още не е бран (за градина, лозе, овошки). Намерихме една небрана круша. • В небрано лоз...
отбран - отбрана, отбрано, мн. отбрани, прил. 1. Който притежава добри качества; отделен заради качеството си. Отбрани ястия. 2. Забележите...
шубрак - мн. шубраци, (два) шубрака, м. Гъста храстова гора; храсталак, гъсталак.
алгебра - Дял от математиката, в който се изучават свойствата на величините независимо от тяхното числово значение. // Прил. алгебричен, алг...
абразив - (фр. abrasifwo лат. abra-sivus 'изстъргващ')Техн. Много твърдо вещество, често прахообразно, с което се изстъргва, полир...
абразия - (лат. abrasio 'остъргване')1. Мед. Изстъргване на заболяла тъкан.2. Геол. Разрушаване на бреговата линия от морските въл...
брантия - мн. брантии.1. Разг.Грубо. Развратна жена, курва.2. Остар. Стара мома или стара, изоставена жена.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: