Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бра - Намерени са 205 думи от търсенето
брахманизъм - вж. браманизъм.
въображение - само ед.Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществув...
въобразя си - въобразиш си, мин. св. въобразих си, мин. прич. въобразил си, св.— вж. въобразявам си.
вертебрален - (фр. vertebral от нлат. vertebralis)Анат. Гръбначен.
газообразен - газообразна, газообразно, мн. газообразни, прил.Въздухообразен. Газообразно състояние.
дъгообразен - дъгообразна, дъгообразно, мн. дъгообразни, прил. Който е с форма на дъга (в 1 знач.).
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
змиеобразен - змиеобразна, змиеобразно, мн. змиеобразни, прил. Змиевиден. // нареч. змиеобразно. Движи се змиеобразно.
изпозабравя - изпозабравиш, мин. св. изпозабравих, мин. прич. изпозабравил, св. - вж. изпозабравям.
извънбрачен - извънбрачна, извънбрачно, мн. извънбрачни, прил. 1. Който е роден от майка, която няма брак. Извънбрачно дете. 2. Който се извършв...
невъобразим - невъобразима, невъобразимо, мн. невъобразими, прил. 1. Който не можем да си представим, да си въобразим. 2. Прен. Необикновен, мно...
несъобразен - несъобразена, несъобразено, мн. несъобразени, прил. Който не е съобразен с нещо, несъгласуван. Движение с несъобразена скорост. //...
съображение - мн. съображения, ср. Нещо, което се взема под внимание; предварително обмислена идея. До последния момент не се знаеше кога ще тръ...
съобразявам - съобразяваш, несв. и съобразя, св. 1. Вземам под внимание някакви обстоятелства; пресмятам, преценявам. Веднага съобрази, че ще сп...
изображение - мн. изображения, ср. 1. Огледално отражение на образ. Видя изображението си в огледалото. 2. Художествено пресътворен образ, събит...
изобразявам - изобразяваш, несв. и изобразя, св.; какво/кого. Пресъздавам чрез художествени средства. Романът изобразява войната. // прил. изобр...
многобрачие - само ед. Многоженство, полигамия.
образование - мн. образования, ср. 1. Обучение, просвещение, получаване на знания. Работи в сферата на образованието. 2. Съвкупност от знания, п...
набраздявам - набраздяваш, несв. и набраздя, св.; какво. Прокарвам бразди, изоравам на бразди. Набраздих нивата. — набраздявам се/ набраздя се. ...
набрашнявам - набрашняваш, несв. и набрашня, св.; какво/кого. Покривам, посипвам с брашно. Беше набрашнил главата си във воденицата.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: