Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ате - Намерени са 390 думи от търсенето
бате - 1. По-голям брат по отношение на по-малък брат или сестра.2. Разг. Обикн. в съчетание с мъжко собствено име - за свойско назоваван...
пате - мн. патета, ср. Малкото на патицата. Жълто пате.
тате - само ед. Моят баща; татко.
гатер - мн. гатери, (два) гатера, м.1. Машина за рязане, бичене на дървен материал.2. Дъскорезница с такава машина.
катер - мн. катери, (два) катера, м. Малък кораб за къси разстояния. Спасителен катер. Военен катер.
катет - мн. катети, (два) катета, м. Всяка от страните на правоъгълен триъгълник, които образуват прав ъгъл.
сатен - само ед. Гладка и лъскава памучна или копринена тъкан. // прил. сатенен, сатенена, сатенено, мн. сатенени. Сатенена рокля.
щатен - щатна, щатно, мн. щатни, прил. Който се отнася до щат. Щатен служител. Щатна длъжност. Щатни таблици. Съвкупност от взаимно свърза...
атеист - мн. атеисти.Последовател на атеизма; безбожник.
ателие - мн. ателиета.1. Работно помещание на художник, склуптор, фотограф и др.2. Работилница за художествени или модни изделия.
знатен - знатна, знатно, мн. знатни, прил. 1. Който е известен, прославен, с големи обществени дела и успехи. 2. Който е от аристократичен ...
затежа - затежиш, мин. св. затежах, мин. прич. затежал, св. — вж. затежавам.
затека - затечеш, мин. св. затекох, мин. прич. затекъл, св. — вж. затичам.
златен - златна, златно, мн. златни, прил. 1. Който е изработен от злато, покрит със злато или съдържа злато. Златна монета. Златен купол. ...
карате - само ед. Японска система за защита без оръжие, с удари с ръце и крака по уязвимите части на тялото. Тренирам карате.
кратен - кратна, кратно, мн. кратни, прил. Спец. В математиката — число, което може да се дели без остатък на друго число. Десет е кратно н...
кратер - мн. кратери, (два) кратера, м. 1. Конусовидна вдлъбнатина на върха на вулкан, през която се изхвърля лавата. 2. Конусовидна дупка ...
латекс - само ед. 1. Сок от каучуково дърво, от който се получава каучук; каучуково мляко. 2. Емулсия, обикн. от изкуствен каучук, за импре...
натежа - натежиш, мин. св. натежах, мин. прич. натежал, св. — вж. натежавам.
патент - мн. патенти, (два) патента, м. 1. Документ, който дава права на изобретателя над изобретението му. 2. Свидетелство, което позволяв...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: