Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

анти - Намерени са 94 думи от търсенето
антихрист - мн. антихристи, м.Противник на Христос, на Христовото учение, на християнството; безбожник, неверник.
антиномия - мн. антиномии.Във философията - противоречие между две взаимоизключващи се положения, които могат да бъдат логически доказани като...
антипатия - мн. антипатии.Чувство на неприязън, на отвращение.
антидрама - (по анти- + драма)Литер. Театрална пиеса на крайно модернистично течение в драматургията, което отрича законите на класическото из...
антипасат - (нем. Antipassat по анти- + пасат)Метеор. Въздушно течение на голяма височина в посока, обратна на пасата - от екватора към субтро...
антипасха - (гр. antipascha)Църк. Неделята след Великден.
антироман - (по анти- + роман)Литер. Голямо епично произведение на крайно модернистично литературно течение, отричащо законите на класическото...
антифраза - (фр. antiphrase от гр. antiphrasis)Литер. Стилна фигура, при която дума или израз се употребява с противоположно значение на основ...
античност - (рус. античность по лат. antiquitas 'древност')Старогръцката и староримската епоха; класическата древност.// Прил. антич...
квантитет - само ед. Спец. В езикознанието - дължина на звук или на сричка, имаща смислоразличителна роля.
карантина - само ед. Изолиране на лица или места за определено време, за да се предотврати разпространяването на заразни болести. Тук има кара...
мантинела - мн. мантинели, ж. Тясна метална лента, която ограничава странично пътното платно.
пазвантин - мн. пазванти, м. Остар. Пазач.
романтика - само ед. Това, което предизвиква положителни емоции, приповдигнато, спокойно настроение.
сантиграм - мн. сантиграмове, (два) сантиграма, м. Една стотна част от грама.
семантика - само ед. Спец. 1. В езикознанието — наука, която изследва значенията на езиковите единици и отношението към назоваваните предмети....
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
антибиотик - мн. антибиотици, (два) антибиотика.1. Вещество с биологичен произход, което подтиска и убива жизнеспособността на микроорганизмите...
антициклон - мн. антициклони, (два) антициклона.Област на устойчиво високо атмосферно налягане, която се отличава с тихо и безоблачно време.
аеромантия - (по аеро- + гр. manteia 'гадателство')Книж. Гадаене на бъдещето по промените ни времето, на атмосферните явления.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: