Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

анти - Намерени са 94 думи от търсенето
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
антирабически - (фр. antirabique по анти- + лат. rabies 'бяс')Мед. Противобесен.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
меркантилизъм - само ед. 1. Икономическа теория, според която получаването на повече пари е резултат от натрупване на средства в страната, а не от...
сантиментален - сантиментална, сантиментално, мн. сантиментални, прил. 1. Който е твърде чувствителен, склонен към чувства и нежности. Сантиментал...
антикорозионен - (по анти- + корозия)Хим. Който предпазва от химическо въздействие.
протестантизъм - само ед. Спец. Общо название на религиозни учения и секти в християнството, възникнали като протест срещу догмите на католицизма.
полисемантичен - полисемантична, полисемантично, мн. полисемантични, прил. Многозначен. Полисемантична дума.
трансплантирам - трансплантираш, несв. и св.; какво, на кого. Извършвам трансплантация. // същ. трансплантиране, ср.
антимилитаризъм - (по анти- + милитаризъм)Полит. Обществено течение, противостоящо на милитаризма.// Прил. антимилитаристичен и антимилитаристически...
сантиментализъм - само ед. 1. Спец. В литературата — направление, зародено през XVIII в. в Англия и Франция, което утвърждава чувствата над разума и...
сантименталнича - сантименталничиш, мин. св. сантименталничих, мин. прич. сантименталничил, несв. Проявявам прекалена сантименталност, неуместна раз...
антиклерикализъм - (фр. anticlericalisme)Рел. Църковно-политическо движение, което се бори против привилегиите на духовенството и църквата.
антитринитаризъм - вж. монархианство.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: