Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

анти - Намерени са 94 думи от търсенето
антиклинала - (нем. Antiklinale по анти- + гр. klino 'навеждам')Геол. Гънка от земните пластове, издадена нагоре; седло. Противоп. син...
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
антинеутрон - (англ. antineutron по анти- + неутрон)Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар...
антипапизъм - (фр. antipapisme по анти- + папизъм)Рел. Религиозно и обществено течение, което е против папската власт.
антипиретик - (нлат. anti-pyreticum по анти- + гр. pyretos 'треска')Фарм. Лечебно средство за понижаване на температурата.// Прил. ант...
антироялист - (по анти- + роялист)Полит. Противник на роялизма.// Прил. антироялистичен и антироялистически.
антифермент - (по анти- + фермент)Хим. Вещество, което спира ферментацията.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
антиципация - (лат. anticipatio 'предварително взето') Книж.1. Предугаждане на събития, явления и др.2. Преждевременно настъпване на с...
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
имплантирам - имплантираш, несв. и св.; какво. Правя имплантация. Имплантирам сърце от катастрофирал човек.
меркантилен - меркантилна, меркантилно, мн. меркантилни, прил. 1. Който е свързан с меркантилизма. 2. Който е пристрастен към печалбата; спекула...
превантивен - превантивна, превантивно, мн. превантивни, прил. Предпазен, предохранителен. Превантивна мярка.
антиметабола - (гр. antimetabola)Литер. Стилна фигура, при която във втория израз се повтарят думите от първия в обратен ред, напр. ям, за да жив...
антинеутрино - (англ. antineutrino по анти- + ит. neutrino 'неутрино')Физ. Неутрална елементарна частица, античастица на неутрино.
библиомантия - (по библио- + гр. mantcia 'предсказване')Книж. Гадаене по книга, отворена на случайна страница.
инфантилност - инфантилността, само ед., ж. Състояние на инфантилен; недоразвитост.
карантинирам - карантинираш, несв. и св.; кого/ какво. Държа под карантина. Трябва да карантинираме болните.
романтически - романтическа, романтическо, мн. романтически, прил. Романтичен.
антидепресант - (по анти- + лат. depressant 'потискащ')Фарм. Лекарство срещу депресия.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: