Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а я - Намерени са 53 думи от търсенето
амфигония - (по амфи- + гр. gonos 'рождение)Бот. Размножаване чрез съединяване на две различни полови клетки.// Прил. амфигоничен и амфиг...
аналепсия - (гр. analepsis 'възстановяване')Мед. Възстановяване на силите след болест.// Прил. аналептичен.
ангинария - (гр. ankinara)Бот. Сложноцветно растение, месестата част на чиито едри неотворени цветове се използва за зеленчукова храна. Cynara...
анорексия - (гр. anorexia)Мед. Загуба на апетит. Противоп. булимия.
апостазия - (гр. apostasia)Книж. Вероотстъпничество, измяна.
апробация - (лат. approbatio)1. Книж. Одобрение, потвърждение с официален характер.2. Допускане на студент до стажантска практика и контролът ...
араукария - (по собств. геогр. Arauсо, местност в Чили)Бот. Вид големи иглолистни дървета, подобни на бор, от Южна Америка, Австралия, Нова Гв...
артралгия - (нлат. arthralgia по гр. arthron 'става' + -алгия)Мед. Болки в става.
асигнация - (фр. assignation от лат. assignatio по assigno 'определям') Фин.1. Книжен знак, банкнота.2. Писмено нареждане за изплаща...
астенопия - (нлат. asthenopia по а- + гр. sthenos 'сила' +ops, opos 'око')Мед. Изморяване на окото при продължително близк...
атараксия - (гр. ataraxia 'отсъствие на смущения')Книж. Пълно душевно спокойствие и невъзмутимост, което според епикурейците е качес...
афирмация - (лат. affirmatio)Книж. Потвърждаване, утвърждаване.// Прил. афирмативен.
афродизия - (нлат. aphrodisia по гр. aphrodisios 'който е на Афродита, любовен')Книж. Болезнено силно полово влечение.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: