Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а я - Намерени са 53 думи от търсенето
аспирация - мн. аспирации.1. Стремеж към нещо, домогване, претенция.2. Всмукване, изтегляне на въздух, течности, вещества и др.
атестация - мн. атестации.Писмена или устна преценка за качествата на някого или нещо.// прил. атестационен.
аудиенция - мн. аудиенции.Официален прием от високопоставена особа за изслушване на приетото лице.
аудитория - мн. аудитории.1. Помещение, обикн. в универеситет, където се четат леции, доклади и др.2. Прен. Публиката (слушатели,зрители,читат...
абдикация - (лат. abdicatio - "отказване")1. Полит. Отказване от престол и владетелски права.2. Прен. Отказване от права или задълже...
абнегация - (лат. abnegatio 'отказ')1. Книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.2. Юр. Отменяване.
аброгация - (лат. abrogatio 'отменяване')Юр. Отменяване на закон или решение.
абсолюция - (лат. absolutio 'освобождаване, оправдаване')1. Юр. Решение на съд за оправдаване по подсъдим.2. Рел. Опрощване на грехо...
автотомия - (по авто- + -томия)Биол. Спонтанно откъсване на крайници и други части на тялото при някои животни като самозащита.
автофагия - (по авто- + -фагия)1. Книж. Самоизяждане.2. Биол. Поддържане на живота от собствения организъм.
агалактия - и агалаксия (лат. agalactia от гр. agalaktia по а- + galaktikos 'млечен')Мед. Липса или спиране на кърма при родилките.
агравация - (лат. aggravatio по лат. aggravo 'утежнявам, влошавам') Мед.1. Съзнателно преувеличаване на субективни явления.2. Влошав...
агрегация - (фр. agregation от лат. aggregatio) Книж.1. Конкурс във Франция за назначаване на редовни преподаватели в лицей или факултет.2. Фи...
аденалгия - (по аден- + -алгия)Мед. Болка в жлезите.// Прил. аденалгичен.
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
адсорбция - (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течн...
аерофагия - (лат. aerophagia по аеро- + -фагия)Мед. Гълтане на въздух, проникващ в стомаха.
акрофобия - (нлат. acrophobia по гр. akros 'висок'+ -фобия)Мед. Болезнен страх от голяма височина.
алотропия - (фр. allolropie по гр. alios 'друг' + iropos 'начин')Хим. Свойство на някои елементи да се явяват в свободно с...
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: