Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

nen - Намерени са 245 думи от търсенето
вцепенен - вцепенена, вцепенено, мн. вцепенени, прил.1. Който е неподвижен, безчувствен, вдървен.2. Прен. Изненадан, уплашен.// същ. вцепенен...
временен - временна, временно, мн. временни, прил.Който съществува или действа в течение на известно време; непостоянен. Временно явление. Вр...
единение - само ед. 1. Единство, сплотеност. 2. Уединение, усамотеност. В единение.
междинен - междинна, междинно, мн. междинни, прил. Който е разположен между две неща.
нетленен - нетленна, нетленно, мн. нетленни, прил. 1. Който не гние, не се разлага. Нетленни останки. 2. Прен. Вечен, безсмъртен. Нетленни сл...
префинен - префинена, префинено, мн. префинени, прил. 1. Прекалено фин; изтънчен, изнежен, деликатен. Префинен жест. 2. Ирон. Който е стигнал...
тежнение - мн. тежнения, ср. Склонност към нещо; стремеж, влечение, желание. Ние имаме различни тежнения.
автогенен - (гр. autogenes)Книж. Самовъзникващ.
алохтонен - (нем. allochthon, фр. allochtone по гр. alios 'чужд' + chthon, -onos 'земя, почва')Спец. Чужд на почвата, прен...
апокринен - (нлат. apocrinus по апо- + гр. krino 'отделям')Мед. Отделящ. апокринни жлези- потни, млечни и др. жлези.
дразнение - мн. дразнения, ср. Въздействие върху живия организъм, което се изразява във възбуждането му, както и самото възбуждане. Неприятни ...
иманентен - иманентна, иманентно, мн. иманентни, прил. Който е вътрешно присъщ, даден. Иманентен признак.
безсъмнен - безсъмнена, безсъмнено, мн. безсъмнени.Който не предизвиква съмнение; безспорен, очевиден.// нареч. безсъмнено.
съчинение - мн. съчинения, ср. 1. Литературно, научно или друго произведение. Оригинално музикално съчинение. Събрани съчинения. 2. Вид писмен...
компонент - мн. компоненти, (два) компонента, м. Съставна част. Лекарството има скъпи компоненти. Компоненти на композицията.
континент - мн. континенти, (два) континента, м. Обширно пространство суша, заобиколено в по-голямата си част от море или океан. На конференци...
малоценен - малоценна, малоценно, мн. малоценни, прил. Който не привлича вниманието, няма особени достойнства; маловажен. // същ. малоценност,...
монотонен - монотонна, монотонно, мн. монотонни, прил. 1. Който е с еднакъв, равен тон. Монотонна песен. 2. Прен. Еднообразен, еднакъв, скучен...
незаконен - незаконна, незаконно, мн. незаконни, прил. 1. Противозаконен; който не е съобразен със закона или го нарушава. Незаконно деяние. 2...
неповинен - неповинна, неповинно, мн. неповинни, прил. Остар. Невинен. Неповинен младенец.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: