Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

nen - Намерени са 245 думи от търсенето
ненавист - ненавистта, само ед., ж. Чувство на вражда, отвращение; омраза.
ненадеен - ненадейна, ненадейно, мн. ненадейни, прил. Неочакван, внезапен, случаен. Ненадейна среща. // същ. ненадейност, ненадейността, ж.
ненамеса - само ед. Отказ от намеса в чужди спорове, дела.
пламенен - пламенна, пламенно, мн. пламенни, прил. 1. Ярък, светъл, горящ. Пламенен поглед. 2. Прен. Много силен, страстен, буен. Пламенна лю...
равнение - мн. равнения, ср. 1. Подравняване в една линия в строй. Равнение наляво. 2. Църковен обред за подравняване на гроб на четиридесети...
равнинен - равнинна, равнинно, мн. равнинни, прил. За земна повърхност — който се отнася към равнина; сравнително равен, без възвишения. Равн...
разменен - разменна, разменно, мн. разменни, прил. Който служи за размяна или се извършва чрез размяна. • Разменна монета. Нещо, което се жер...
старинен - старинна, старинно, мн. старинни, прил. 1. Който се отнася до отдавна минали времена и затова е ценен и има висока стойност; древе...
стоманен - стоманена, стоманено, мн. стоманени, прил. 1. Който се отнася до стомана. Стоманена врата. 2. Прен. Който има голяма твърдост, уст...
храненик - мн. храненици, м. Разг. Чуждо дете, което се отглежда като свое и обикн. се осиновява. // същ. умал. хранениче, храненичета, ср.
шаблонен - шаблонна, шаблонно, мн. шаблонни, прил. 1.Който е изработен по шаблон. 2.Прен. В който липсва оригиналност, изразителност, творчес...
подчинен - подчиненият, подчинения, мн. подчинени, м. По-долен в служебната йерархия по отношение на началника си.
пожизнен - пожизнена, пожизнено, мн. пожизнени, прил. Който ще се реализира до края на живота на някого. Пожизнена рента.
поименен - поименна, поименно, мн. поименни, прил. Който съдържа имена. Поименен списък.
провинен - провинена, провинено, мн. провинени, прил. Който се е провинил. Провинен ученик.
топлинен - топлинно, топлинна, мн. топлинни, прил. Който се отнася до топлина. Топлинна енергия. Топлинен двигател. • Топлинен удар. Болестно...
пружинен - пружинена, пружинено, мн. пружинени, прил. В който има пружини. Пружинено легло.
пустинен - пустинна, пустинно, мн. пустинни, прил. 1. Който е присъщ на пустиня. Пустинен климат. 2. Прен. Необитаем, безлюден, пуст. Пустине...
безценен - безценна, безценно, мн. безценни.1. Много ценен, много скъп.2. Прен. Който има много положителни качества или е много нужен.
бременен - бременна, бременно, мн. бременни.За жена или женско животно - която носи плод в утробата си.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: