Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

iat - Намерени са 90 думи от търсенето
всичкият - всичката, всичкото, мн. всичките, обобщ. мест.Като прил. — който е в цялото количество или в пълната си степен.
занаятчия - мн. занаятчии, м. Мъж, който владее и практикува занаят.
настоятел - настоятелят, настоятеля, мн. настоятели, м. Член на настоятелство.
непонятен - непонятна, непонятно, мн. непонятни, прил. Неразбираем, неясен, странен. По непонятни причини. // същ. непонятност, непонятността,...
обаятелен - обаятелна, обаятелно, мн. обаятелни, прил. Изпълнен с обаяние; очарователен. Обаятелен образ. // същ. обаятелност, обаятелността, ...
пресмятам - пресмяташ, несв. и пресметна, се. 1. Правя сметка; смятам, изчислявам. Пресметни колко струва! 2. Предвиждам, предполагам, допуска...
приятелка - мн. приятелки, ж. Жена приятел.
проклятие - мн. проклятия, ср. 1. Ругателни или обидни думи, с които изразявам негодувание, осъждане. 2. Междум. Разг. Изразява крайно раздраз...
влиятелен - влиятелна, влиятелно, мн. влиятелни, прил.Който има влияние (във 2 знач.). Той е влиятелна личност.// същ. влиятелност, влиятелнос...
неприятел - неприятелят, неприятеля, мн. неприятели, м. 1. Враждебно настроен човек, враг. Нямам неприятели. 2. Противникова войска; противник...
неприятен - неприятна, неприятно, мн. неприятни, прил. 1. Който буди неудоволствие, не се харесва. Неприятен вкус. 2. Който нарушава спокойств...
сприятеля - сприятелиш, мин. св. сприятелих, мин. прич. сприятелил, св. — вж. сприятелявам.
вятърничав - вятърничава, вятърничаво, мн. вятърничави, прил.Лекомислен, несериозен, непостоянен. Вятърничаво момиче.
възприятие - мн. възприятия, ср.Сетивно отражение на околния свят в съзнанието във вид на нагледни образи.
съзаклятие - мн. съзаклятия, ср. Заговор.
невероятен - невероятна, невероятно, мн. невероятни, прил. 1. Който изглежда невъзможен; неправдоподобен. Невероятна история. 2. Много голям, з...
обонятелен - обонятелна, обонятелно, мн. обонятелни, прил. Който е свързан с обонянието.
помятам се - помяташ се, несв. и пометна се, св. Разг. Отказвам да направя нещо обещано; отмятам се.
сиятелство - мн. сиятелства, ср. Остар. Титла на близкородствените на владетеля лица — княз или граф. Негово сиятелство.
недеятелен - недеятелна, недеятелно, мн. недея-телни, прил. Който не е деятелен; бездействен. // същ. недеятелност, недеятелността, ж.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: