Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

iat - Намерени са 90 думи от търсенето
лятошен - лятошна, лятошно, мн. лятошни, прил. Разг. Който е от миналото лято. Лятошна слама.
недопят - недопята, недопято, мн. недопети, прил. Който не е изпят докрай. Недопята песен.
измятам - измяташ, несв. и изметна, св.; какво. Причинявам изкривяване. Влагата измята дъските. — измятам се/изметна се. 1. За дъска, плоско...
намятам - намяташ, несв. и наметна, св. 1. Кого) какво, с какво. Мятам отгоре върху някого или нещо, загръщам, без да обличам. Наметнах го с...
отмятам - отмяташ, несв. и отметна, св. 1. Какво. Отмествам покривало. Отметна одеялото. 2. Какво/кого. Отбелязвам. Отметна учениците, които...
помятам - помяташ, несв. и пометна, св. Разг. За бременна жена - преждевременно се освобождавам от плода по мое желание или без мое желание;...
смятане - само ед. Остар. Учебен предмет в началните класове за изучаване на елементарните действия с числа; аритметика.
святкам - святкаш, несв. Периодично издавам ярка светлина. По небето святкаха мълнии. Очите на котката святкаха от време на време в тъмното....
понятен - понятна, понятно, мн. понятни, прил. 1. Който може да се разбере; разбираем. Понятно обяснение. 2. Който се знае; известен, ясен, ...
понятие - мн. понятия, ср. 1. Логически оформена обща мисъл за предмета или явлението. Понятие за любов. 2. Представа, знание. Нямам понятие...
приятел - приятелят, приятеля, мн. приятели, м. 1. Близък познат, с когото се поддържат дружески взаимоотношения. 2. Вярно и предано съществ...
приятен - приятна, приятно, мн. приятни, прил. 1. Който доставя удоволствие. Приятен разговор. 2. Привлекателен, мил, симпатичен. Приятен чо...
запрятам - запряташ, несв. Запретвам.
вероятен - вероятна, вероятно, мн. вероятни.1. Който може да стане, да се случи, да се осъществи; възможен, допустим.2. Правдоподобен.// наре...
необятен - необятна, необятно, мн. необятни, прил. Който не може да се вземе в обятия; много обширен, просторен. Необятен космос. // същ. нео...
подмятам - подмяташ, несв. и подметна, св. 1. Какво/кого. Хвърлям неколкократно нагоре. 2. Какво. Движа нагоре-надолу. Подмятам торбата. 3. Р...
премятам - премяташ, несв. и преметна, св. 1. Какво. Мятам през нещо, над нещо. Премятам дрехата през оградата. Премятам крак върху крак. 2. ...
разпятие - мн. разпятия, ср. 1. Разпъване. 2. Кръст, върху който е (изобразен) разпънатият Исус Христос.
деятелен - деятелна, деятелно, мн. деятелни, прил. 1. Енергичен, деен, активен. 2. Спец. В граматиката — който показва, че глаголното лице из...
невнятен - невнятна, невнятно, мн. невнятни, прил. Остар. Който не се чува добре, неразбираем, нечетлив. Невнятни слова.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: