Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------н-- - Намерени са 266 думи от търсенето
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
асинхронен - асинхронна, асинхронно, мн. асинхронни.Който е лишен от синхрония; неедновременен.// същ. асинхрония.
августинец - (по лат. собств. Аugustinus Aurelius)Монах от католическия орден на св. Августин.// Прил. августински.
агамогония - (по гр. agamos 'безбрачие' + gonos 'раждане')Биол. Безполово размножаване на низшите организми чрез делене или...
акцесионен - (по лат. accessio 'прибавка')Юр. За договор, списък и др. - който се прибавя към друг, по-раншен.
андрогиния - (нем. Androgynie, фр. androginie по гр. androgynos 'хермафродит')Биол. Проява на вторични полови белези от двата пола.
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
бездиханен - бездиханна, бездиханно, мн. бездиханни.В поезията и литературата - който не диша; безжизнен, мъртъв.//същ. бездиханност, бездиханн...
беззаконие - мн.беззакония.1. Отсъствие на законност; липса на достатъчно и добри закони.2. Нарушение на закона; произвол.
безсрамник - мн.безсрамници.Пренебр. Човек, който няма чувство за срам.
бикарбонат - само ед.Спец. В химията - сол на въглената киселина.
благовонен - благовонна, благовонно, мн. благовонни, прил.Ароматен, благоуханен. Благовонни масла.// същ. благовонност,мн. благовонността, ж.
благовоние - мн. благовония, ср.1. Само ед. Аромат, благоухание.2. Само мн. Ароматични масла; парфюм.
възпитаник - мн. възпитаници, м.1. Този, когото възпитавам, уча. Ето го моя възпитаник. Той е мой възпитаник.2. Лице, което е получило или полу...
воловарник - мн. воловарници, (два) воловарника, м.Обор за волове.
всестранен - всестранна, всестранно, мн. всестранни, прил.Който се разпространява във всички страни и области на живота и знанието. Всестранни ...
въздихание - мн. въздихания, ср.Остар. Въздишка.
възпаление - само ед.Спец. Болестен процес, съпроводен с температура, подуване и зачервяване на засегнатия орган. Възпаление на очите.// прил. ...
възпитание - само ед.1. Системно въздействие върху някого (обикн. дете) с цел да се формира характерът му. Не подлежи на възпитание.2. Навици з...
възражение - мн. възражения, ср.Довод, мнение против; несъгласие. Има ли възражения? Направих писмено възражение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: