Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-----т-и- - Намерени са 31 думи от търсенето
апаратчик - мн. апаратчици.1. Работник, обслужващ апарати, уреди, машини.2. Лице от постоянния състав на управленска структура.
асиметрия - мн. асиметрии.Състояние на отсъствие или нарушеност на симетрията; несъразмерност на частите.
гериатрия - (нлат. geriatria по гр. geron 'старец' + iatreia 'лекуване')Мед. Клон от геронтологията, който се занимава с и...
десантчик - мн. десантчици, м. Войник, който участва в десант.
завистлив - завистлива, завистливо, мн. завистливи, прил. 1. Склонен към завист. 2. Изразяващ завист. Завистлив поглед.
завистник - мн. завистници, м. Завистлив човек, завистливец.
заместник - мн. заместници, м. 1. Лице с ограничени спрямо ръководителя функции. Заместник-министър. Заместник-ректор. 2. Лице, което продължа...
занаятчия - мн. занаятчии, м. Мъж, който владее и практикува занаят.
извратлив - извратлива, извратливо, мн. извратливи, прил. Който е склонен да се извърта, да променя позициите си.
изврътлив - изврътлива, изврътливо, мн. изврътливи, прил. 1. Който може бързо да се извърта, да се извива; повратлив. 2. Който извърта, преина...
отсъствие - мн. отсъствия, ср. 1. Само ед. Положение на неналичие на някого или нещо. Отсъствие на средства. 2. Неявяване на някого на определ...
геометрия - само ед.Дял от математиката за пространствените форми и начините за измерването им.// прил. геометричен.
наместник - мн. наместници, м. Заместник. • Архиерейски наместник. Духовник, който изпълнява ролята на владика в определени случаи.
нашествие - мн. нашествия, ср. 1. Навлизане на нападател в дадена страна. 2. Прен. Внезапна поява на насекоми или други животни в голямо колич...
нещастник - мн. нещастници, м. 1. Нещастен човек. 2. Прен. Разг. Пренебр. Жалък, незначителен човек.
пакостник - мн. пакостници, м. 1. Същество, което пакости. 2. Немирно дете.
пакостлив - пакостлива, пакостливо, мн. пакостливи, прил. 1. Който прави пакости; вреден. 2. Немирен, непослушен. Пакостливо дете. // същ. пак...
педиатрия - само ед. 1. Наука за устройството, функционирането и заболяванията на детския организъм. 2. Лекуване на детски болести. 3. Детско ...
талантлив - талантлива, талантливо, мн. талантливи, прил. 1. Който има талант за някоя дейност; способен, надарен, даровит. Талантлив писател....
проветрив - проветрива, проветриво, мн. проветриви, прил. Който се проветрява от въздушно течение през него.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: