Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-----о- - Намерени са 236 думи от търсенето
албинос - мн. албиноси, м.Човек или животно с пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите.
алкохол - само ед.1. Спец. В химията - спирт.2. Спиртно питие.// прил. алкохолен, алкохолна, алкохолно, мн. алкохолни. Алкохолно опиянение. ...
авиатор - мн. авиатори. Пилот, летец.
автогол - мн. автоголове, (два) автогола. 1. Гол, който играча вкарва в собствената си врата.2. Прен. Трудно положение, неприятност която са...
агресор - мн. агресори, (два) агресора.Държава, която осъществява агресия или провежда агресивна политика.
агроном - мн. агрономи.Специалист по агрономия.
алаброс - Мъжка прическа с нископодстригана и изправена нагоре и назад коса.
аматьор - мн. аматьори.Любител; непрофесионалист.// прил. аматьорски, аматьорска, аматьорско, мн. аматьорски.
анекдот - мн. анекдоти, (два) анекдота.Кратък забавен разказ с любопитно съдържание и неочакван, остроумен край; виц.// прил. анекдотичен.
антимон - само ед.Лъскав сиво-бял метал, който се употребява за приготвяне на сплави.
антипод - мн. антиподи, (два) антипода.Предмет, явление, лице, противоположно по свойства и качества на друг предмет, явление, лице.
апостол - мн. апостоли.1. В евангелието - всеки от дванайсетте ученици на Христос, избрани за божи пратеници и проповедници.2. Проповедник ...
апотеоз - мн. апотеози.1. В античността - обред за обожествяване на лица или предмети.2. Прен. Възвеличаване, прослава на лица, събития, пре...
аукцион - мн. аукциони, (два) аукциона.Периодично действащ стоков пазар, на който се продават определени видове стоки.
ачигьоз - Разг. За човек - буден, отговорен, отракан.
адаптор - (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.2. Приспособление, кое...
акропол - (гр. akropolis 'висок град')Укрепена част на старогръцки град, обикн. на хълм.
актино- - (по гр. actis, -inos 'лъч')Първа съставна част на сложни думи със значение 'лъчист', напр. актинотерапия.
анаероб - (фр. anaerobic по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот')Биол. Организъм, който може да живее бе...
антидот - (нлат. antidota (remedia) по анти- + гр. dotos 'даден')Мед. Противоотрова.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: