Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я-а- - Намерени са 119 думи от търсенето
утолявам - утоляваш, несв. и утоля, св.; какво. Насищам, задоволявам (обикн. естествена потребност). Утолявам жаждата си с чаша лимонада. Сла...
уверявам - уверяваш, несв. и уверя, св.; кого. Карам някого да повярва в нещо; убеждавам, увещавам. Уверявам го в чувствата си. Увери я, че с...
увонявам - увоняваш, несв. и увоня, св.; какво/кого. Правя да вони, да смърди. Увони цялата къща с това зеле. — увонявам се/увоня се. Започва...
угасявам - угасяваш, несв. и угася, св. 1. Какво. Правя да не гори или/и да не свети. Угасявам свещта. Угасявам лампата. 2. Прен. Какво. Утал...
удвоявам - удвояваш, несв. и удвоя, св.; какво. Правя да стане два пъти по-силен, по-голям. Удвоявам парите си. — удвоявам се/удвоя се. Става...
удивявам - удивяваш, несв. Удивлявам.
уедрявам - уедряваш, несв. и уедря, св.; какво. Сливам няколко цялости, части в едно; окрупнявам, правя по-голям. Уедрявам предприятие. Уедря...
ужасявам - ужасяваш, несв. и ужася, св.; кого. Причинявам ужас. Подлостта ме ужасява. — ужасявам се/ужася се. Изпитвам ужас. Ужасих се от нах...
укорявам - укоряваш, несв. и укоря, св.; кого. Отправям укор. Укорявам го за постъпката му. — укорявам се/укоря се. Обвинявам себе си, отправ...
умалявам - умаляваш, несв. и умалея, св. За дреха, обувки и др. — ставам малък на някого.
умилявам - умиляваш, несв. и умиля, св.; кого. Предизвиквам умиление. Гледката с високата планина го умиляваше. — умилявам се/умиля се. Изпад...
уморявам - уморяваш, несв. и уморя, св.; какво/ кого. 1. Причинявам умора; изморявам. Уморявам коня от бяг. Пътят я умори до смърт. 2. Ставам...
унизявам - унизяваш, несв. и унизя, св. Унижавам. — унизявам се/унизя се. Унижавам се.
усвоявам - усвояваш, несв. и усвоя, св.; какво. 1. Възприемам, научавам, овладявам. Усвоявам знания. 2. За организъм - Преработвам, оползотво...
устоявам - устояваш, несв. и устоя, св. 1. На какво. Успявам да издържа, давам отпор, изтрай-вам, оставам същия. Дървото е устояло на вятъра....
утроявам - утрояваш, несв. и утроя, св.; какво. Правя да стане три пъти по-голям; увеличавам, усилвам. Утроих парите си. Утроявам усилията си...
уязвявам - уязвяваш, несв. и уязвя, св.; кого/какво. Дълбоко оскърбявам, наранявам, жегвам. Уязвявам самолюбието му. На всяка крачка иска да ...
уяснявам - уясняваш, несв. и уясня, св.; какво. Правя да стане напълно ясен; осветлявам, разгадавам, уточнявам. Уяснихме неясните моменти. — ...
червясам - червясаш, св. — вж. червясвам.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: