Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я-а- - Намерени са 119 думи от търсенето
изумявам - изумяваш, несв. и изумя, св.; кого. Силно учудвам, удивлявам, поразявам. Изуми ме със жестокостта си. Изумяваше с начетеност и пам...
избуявам - избуяваш, несв. и избуя, св. 1. За трева, мустаци, коса и под. — бързо и буйно израствам. Тревата е избуяла. 2. Прен. За чувства, ...
изврякам - изврякаш, св. — вж. извряквам.
издоявам - издояваш, несв. и издоя, св. 1. Какво. Доя докрай. 2. Прен. Пренебр. Кого. Вземам от някого за себе си всичко, което е възможно, в...
изкрякам - изкрякаш, св. — вж. изкряквам.
кръвясам - кръвясаш, св. — вж. кръвясвам.
окъсявам - окъсяваш, несв. и окъсея, св. Ставам къс. Роклята - окъся.
отънявам - отъняваш, несв. и отънея, св. Ставам по-тънък, отслабвам.
отъпявам - отъпяваш, несв. и отъпея, св. 1. Ставам тъп. 2. Оглупявам. От еднообразната работа ще отъпея.
ръждясам - ръждясаш, св. — вж. ръждясвам.
скъсявам - скъсяваш, несв. и скъся, св.; какво. Правя да стане по-къс; намалявам дължината. Скъсявам пола. Скъсявам коса.
съзрявам - съзряваш, несв. и съзрея, св. 1. За плод — почти узрявам. 2. Прен. За мисъл, идея — появявам се, оформям се. Постепенно идеите му ...
съумявам - съумяваш, несв. и съумея, св. Успявам правилно или своевременно да свърша нещо; смогвам. Не съумя да го убеди.
съюзявам - съюзяваш, несв. и съюзя, св.; кого. Свързвам в съюз. — съюзявам се/съюзя се. С кого. Сключвам съюз.
трънясам - трънясаш, св. — вж. трънясвам.
надоявам - надояваш, несв. и надоя, св.; какво. Доя известно количество. Надоих два литра мляко от кравата.
напоявам - напояваш, несв. и напоя, св. 1. Кого/ какво. Поя, колкото е нужно. Напоих добитъка. 2. Какво. Поливам. Напоих зеленчуковата градин...
оживявам - оживяваш, несв. и оживя, св.; какво. 1. Правя да стане жив; изпълвам с живот. Детската глъчка оживяваше старата къща. 2. Правя по-...
осенявам - осеняваш, несв. и осеня, св. 1. Остар. Какво/кого. Закривам със сянка, засенчвам. 2. Кого. Появявам се внезапно (за мисъл, хрумван...
обосявам - обосяваш, несв. и обосея, св. 1. Оставам бос, без обувки (или чорапи). 2. Прен. Обеднявам, осиромашавам.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: