Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----с--- - Намерени са 227 думи от търсенето
ренесанс - само ед. 1. Спец. Епоха в развитието на западноевропейските страни (ХIV - ХVI в.), която се характеризира с разцвет на изкуството...
радистка - мн. радистки, ж. Жена радист.
радостен - радостна, радостно, мн. радостни, прил. 1. Който е обхванат от радост. Радостно дете. 2. Който предизвиква радост. Радостно събити...
расистка - мн. расистки, ж. Жена расист.
режисура - само ед. 1. Постановка, мизансцен. 2. Дейност на режисьор; режисьорство.
солистка - мн. солистки, ж. Жена солист.
садистка - мн. садистки, ж. Жена садист.
самосвал - мн. самосвали, (два) самосвала, м. Камион с метална каросерия и с механизъм за саморазтоварване. Пръстта се пренася със самосвали.
сащисвам - сащисваш, несв. и сащисам, св.; кого. Разг. Слисвам, обърквам, смайвам; сепвам, силно изненадвам. Сащиса я с богатството си. — сащ...
сквасвам - сквасваш, несв. и сквася, св.; какво. Квася, подквасвам. — сквасвам се/сквася се. Ставам подквасен. Млякото се е сквасило.
сплескам - сплескаш, св. — вж. сплесквам.
страстен - страстна, страстно, мн. страстни, прил. 1. Който е проникнат от страст. Страстна защита. Страстна любов. 2. Който е увлечен силно ...
стрясвам - стрясваш, несв. и стресна, св.; кого/какво. Стряскам веднъж или поединично. — стрясвам се/стресна се. Стряскам се веднъж или много...
стряскам - стряскаш, несв. 1. Кого/какво. Изплашвам с внезапен шум, трясък, движение и др.; подплашвам. Шумът стряскаше кокошките. 2. Кого. С...
схрускам - схрускаш, св. — вж. схрусквам.
тайнство - мн. тайнства, ср. Обред, чиито действия имат таен смисъл. Светото тайнство на кръщението.
талисман - мн. талисмани, (два) талисмана, м. Малка вещ, която се носи за късмет; амулет, муска. Имам талисман.
типосвам - типосваш, несв. и типосам, св. 1. Остар. Какво. Печатам. 2. Прен. Кого/какво. Изваждам наяве нещо нередно и прикрито. Типосали го ...
трансфер - само ед. 1. Прехвърляне на валута или злато от едно финансово учреждение в друго или от една страна в друга. 2. Прехвърляне на вла...
уйдисвам - уйдисваш, несв. и уйдисам. св. Разг. 1. На какво. Прилягам, съвпадам, съответствам, прилепвам, пасвам. Капачката не уйдисва на бут...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: