Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----л--- - Намерени са 242 думи от търсенето
прослава - само ед. Прославяне. Прослава на героите.
прохлада - само ед. Приятна хладина.// прил. прохладен, прохладна, прохладно, мн. прохладни. Прохладна вечер.
прохладя - прохладиш, мин. св. прохладих, мин. прич. прохладил, св. — вж. прохлаждам.
разглезя - разглезиш, мин. св. разглезих, мин. прич. разглезил, св. - вж. разглезвам.
развлека - развлечеш, мин. св. развлякох, мин. прич. развлякъл, св. — вж. развличам.
разгласа - само ед. Разгласяване.
разглася - разгласиш, мин. св. разгласих, мин. прич. разгласил, св. — вж. разгласявам.
разглобя - разглобиш, мин. св. разглобих, мин. прич. разглобил, св. — вж. разглобявам.
разклатя - разклатиш, мин. св. разклатих, мин. прич. разклатил, св. — вж. разклащам.
разклиня - разклиниш, мин. св. разклиних, мин. прич. разклиних, св. — вж. разклинвам.
разклоня - разклониш, мин. св. разклоних, мин. прич. разклонил, св. — вж. разклонявам.
разплата - само ед. Мъст, възмездие, отмъщение.
разплатя - разплатиш, мин. св. разплатих, мин. прич. разплатил, св. — вж. разплащам.
разплача - разплачеш, мин. св. разплаках, мин. прич. разплакал, св. — вж. разплаквам.
разплета - разплетеш, мин. св. разплетох, мин. прич. разплел, св. — вж. разплитам.
разплодя - разплодиш, мин. св. разплодих, мин. прич. разплодил, св. — вж. разплождам.
разслабя - разслабиш, мин. св. разслабих, мин. прич. разслабил, св. — вж. разслабвам.
разхлабя - разхлабиш, мин. св. разхлабих, мин. прич. разхлабил, св. — вж. разхлабвам.
разхлада - само ед. Разхлаждане.
разхладя - разхладиш, мин. св. разхладих, мин. прич. разхладил, св. — вж. разхлаждам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: